Inwertery fotowoltaiczne Huawei FusionHome - nowa, rewolucyjna seria

dodano: 12 luty 2020

Rozpoznawalność i bycie liderem na rynku komercyjnych falowników fotowoltaicznych pozwoliły firmie Huawei na podjęcie decyzji o stworzeniu serii urządzeń przeznaczonych do instalacji domowych. Nowa seria falowników to innowacyjne i świeże podejście do projektu tych urządzeń, zamknięte w nazwie FusionHome.

Inwertery fotowoltaiczne Huawei FusionHome

Huawei, podejmując decyzję o stworzeniu nowej linii falowników, przeanalizował rynek dostępnych urządzeń, oceniając je pod kątem zalet i wad, na które nacisk kładli instalatorzy. Producent postanowił uwypuklić i zdecydowanie zaakcentować zalety, natomiast wady wyeliminować ze swoich produktów. Taka metodologia doprowadziła do powstania serii FusionHome, która została doceniona i nagrodzona na międzynarodowych targach Intersolar 2019.

Seria FusionHome wciąż jest rozwijana, natomiast w tym momencie dostępne są falowniki 1-fazowe, pozwalające na implementację optymalizacji oraz 3-fazowe falowniki łańcuchowe (które w niedalekiej przyszłości również będą wspierać optymalizację).

Sprawdź Inwertery fotowoltaiczne FusionHome w Onninen

Elementy systemu

Cała seria Huawei FusionHome składa się z następujących pozycji:

 • inteligentnych falowników 1-fazowych SUN2000L o mocy 2, 3, 3.68, 4, 4.6 oraz 5kW, wspierających optymalizację i magazynowanie energii
 • inteligentnych falowników 3-fazowych SUN2000-M0 o mocy 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10kW, wspierających magazynowanie energii
 • inteligentnych falowników 3-fazowych SUN2000-M0 o mocy 12, 15, 17 oraz 20kW, nie wspierających magazynowania energii
 • liczników energii 1-fazowych oraz 3-fazowych
 • optymalizatorów dedykowanych falownikom 1-fazowym
 • nowego portalu monitoringu FusionSolar obsługiwanego z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne

Atuty falowników Huawei FusionHome

Nowa rodzina inwerterów Huawei posiada wiele zalet, a te najbardziej wyróżniające się to:

Falownik fotowoltaiczny Huawei Fusion Home
 • bardzo wysoka sprawność, sięgająca 98,65%
 • szeroki zakres napięć pracy; od 90V dla falowników 1-fazowych oraz 140/160V dla falowników 3-fazowych
 • bezśrubowy montaż wszystkich złącz
 • zintegrowany interfejs ładowania akumulatora (nie dotyczy falowników 12, 15, 17 i 20kW) – takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości zaoszczędzić inwestorowi sporo pieniędzy, a instalatorowi ułatwi pracę dzięki opcji Plug&Play
 • niska masa, która ułatwia montaż urządzenia
 • 5-poziomowa topologia przetwarzania przebiegu wyjściowego do postaci sinusoidy, która pozwala zastosować mniejsze wartości kondensatorów w filtrze wyjściowym
 • całkowicie pasywne chłodzenie, które przekłada się na większą kulturę pracy urządzenia (jest ono cichsze), a także na niższe koszty serwisowe związane z naprawami i wymianami elementów ruchomych jakimi są wentylatory
 • stopień ochrony falownika IP65 pozwalający na montaż falownika na zewnątrz
 • wbudowane ograniczniki przepięć typu II strony DC oraz AC; wspomniane ograniczniki podlegają takiej samej gwarancji jak sam falownik oraz co istotniejsze, stan ograniczników przepięć jest monitorowany przez system nadzorczy falownika
 • nawet falowniki 1-fazowe posiadają minimum 2 układy MPPT.

Sprawdź Inwertery fotowoltaiczne FusionHome w Onninen

System zorientowany na przyszłość – optymalizacja

Falowniki FusionHome wspierają lub będą wspierać optymalizację. Optymalizacja pozwala na usprawnienie pracy instalacji w przypadku występowania lokalnych, okresowych zacienień oraz niweluje naturalnie występujące różnice w parametrach między modułami. Oczywiście to nie wszystko. Optymalizacja pozwala również na monitorowania pracy instalacji na poziomie modułu, a także gwarantuje napięcie bezpieczne w sytuacji zagrożenia bądź prowadzenia prac konserwacyjno- serwisowych na generatorze. Rozwiązanie oferowane przez Huawei jest bardzo elastyczne i pozwala na budowanie klasycznych instalacji (czyli bez optymalizacji), z optymalizacją częściową (selektywną, czyli niestosowaną na każdym module fotowoltaicznym) oraz pełną optymalizacją. Każde z tych rozwiązań może być implementowane w dowolnym etapie życia instalacji i nie pociąga za sobą żadnych niemożliwych do zrealizowania kwestii. Istotną kwestią jest również wysoka sprawność optymalizatora, wynosząca 99,5%.

Optmalizator mocy Huawei

Magazynowanie energii – maksymalizowanie konsumpcji lokalnej

Aktualnie obowiązująca ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii gwarantuje prosumentom możliwość korzystania z zasady opustów. Polega ona na możliwości magazynowania nadwyżek produkowanej energii w sieci OSD i odbierania tych nadwyżek, z pewnym współczynnikiem korekcyjnym, w okresach, gdy energia słoneczna jest ograniczona lub niedostępna. Taka forma rozliczania jest bardzo korzystna, natomiast warto pamiętać, iż zasada opustów w przedstawionej formule może ulec zmianie. Gdyby tak się stało, czyli na przykład zmienione zostałyby współczynniki korekcyjne (aktualnie 0,8 oraz 0,7), to atrakcyjniejsze dla inwestorów może stać się lokalne magazynowanie energii, a nie wysyłanie jej do sieci. W takim przypadku falowniki Huawei FusionHome, mając wbudowany interfejs akumulatora, pozwolą na szybką, tanią i prostą implementację funkcjonalności związanej z magazynowaniem energii.

Bezpieczeństwo instalacji

Huawei stawia na maksymalizowanie bezpieczeństwa pracy instalacji, dlatego każdy falownik FusionHome wyposażony jest w ograniczniki przepięć strony AC oraz DC. Dodatkowym atutem jest to, iż są to ograniczniki, których stan jest monitorowany przez falownik. Takie podejście pozwala chronić instalację w warunkach zwiększonej ilości przepięć występujących w sieciach elektroenergetycznych, a także skraca czas budowy instalacji, ponieważ nie musimy angażować się w montaż oddzielnych rozdzielnic AC oraz DC. Oprócz przepięć, zagrożeniem dla instalacji i obiektu, na którym instalacja jest zbudowana, są łuki elektryczne szeregowe lub równoległe. Łuk elektryczny jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które może doprowadzić do pożaru (z racji wysokiej temperatury, sięgającej do 3000°C w miejscu powstania łuku). Powodem powstawania łuków mogą być uszkodzone kable i złącza solarne, a także uszkodzenia w puszkach modułów fotowoltaicznych. Falowniki Huawei FusionHome wspierają funkcję wykrywania i niwelowania łuków elektrycznych AFCI. Zadaniem tej funkcji jest przerwanie łuku elektrycznego w ciągu 2 s, eliminując tym samym zagrożenie. Działanie funkcji AFCI spełnia wymagania normy US UL1699B.

Sprawdź Inwertery fotowoltaiczne FusionHome w Onninen

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies