Jak przekonać inwestora do instalacji odgromowej obiektu?

dodano: 27 czerwca 2019

Jak przekonać inwestora do instalacji odgromowejKażdego roku liczba dni burzowych w Polsce wynosi średnio 35 (około 15 na północy kraju i 20 na jego południu). Choć wydawać by się mogło, że w perspektywie całego roku jest to niewielka liczba, to wyrządzone wówczas szkody bywają katastrofalne. Jak powszechnie wiadomo, wystarczy jedno uderzenie pioruna w instalację elektryczną, a wszystkie urządzenia odmówią posłuszeństwa, narażając ich użytkowników na ogromne straty, a przede wszystkim niebezpieczeństwo. Na pytanie - ochrona odgromowa czy warto? – odpowiedź powinna nasuwać się sama. Tymczasem, wciąż wielu inwestorów zmaga się z wątpliwościami w tej kwestii. Jak ich przekonać? Jakie budynki wymagają ochrony odgromowej? Sprawdźmy.

Zobacz elementy instalacji odgromowej w Onninen

Określ wskaźnik zagrożenia piorunowego

Jednym z ważniejszych argumentów w kwestii instalacji odgromowej jest wskaźnik zagrożenia piorunowego obiektu budowlanego W, który określa prawdopodobieństwo trafienia pioruna w dany obiekt, czego konsekwencją jest wywołanie w nim szkód.

Obliczamy go według wzoru:

W = n × m × N × A × p

gdzie,

 • n, m – współczynniki określają liczbę ludzi w obiekcie oraz jego położenie,
 • N – oznacza roczną gęstość powierzchniową wyładowań piorunowych [m-2],
 • A – określa powierzchnię równoważną zbierania wyładowań przez obiekt [m2],
 • p – oznacza prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody przez piorun.

Dla współczynników określających liczbę osób w obiekcie oraz jego położenie (n,m), trzeba przyjąć następujące wartości:

 • n = 1 - mowa o obiektach, w których przyjmuje się przebywanie maksymalnie 1 osoby na 10 m2 powierzchni,
 • n = 2 - gdy w obiekcie przebywa więcej osób,
 • m = 0,5 - dla budynków w zwartej zabudowie,
 • m = 1 - dla wszystkich pozostałych obiektów.

Jeżeli chodzi o gęstość powierzchniową wyładowań piorunowych N, przyjmuje się:

 • N = 1,8 × 10-6m-2 – w przypadku terenów o szerokości geograficznej powyżej 51o30’,
 • N = 2,5 × 10-6m-2 – dla pozostałych terenów kraju.

Kolej na powierzchnię równoważną A. Określamy ją poniższym wzorem:

A = S + 4 × I × h + 50 × h2

w którym,

 • S – powierzchnia zajmowania przez obiekt [m2],
 • I – długość poziomego obrysu obiektu [m],
 • h – wysokość obiektu [m].

W przypadku obiektów o wysokości h mniejszej niż 10 m trzeba przyjąć h = 10 m.

Zobacz elementy instalacji odgromowej w Onninen

Prawdopodobieństwo wywołania szkody p określa się według wzoru:

p = R × (Z + K)

gdzie:
R, Z, K są współczynnikami uwzględniającymi rodzaj (R), zawartość (Z) oraz konstrukcję (K) obiektu o wartościach przedstawionych w tabeli poniżej.

Współczynnik Określenie Wartość
R Budynki mieszkalne, administracyjne i reszta 0,10
Budynki gospodarstw wiejskich oraz obiektów przemysłowych 0,13
Kotłownie, stacje pomp i wiele innych 0,14
Z Wyposażenie typowe dla budynków usługowych, biurowych, mieszkalnych i pozostałych 0,010
Wyposażenie obiektów przemysłowych do produkcji i składowania materiałów niepalnych bądź trudno zapalnych 0,015
Zwierzęta hodowlane w gospodarstwach rolnych 0,020
K Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów niepalnych 0,005
Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów trudno zapalnych 0,010

W zależności od wartości wskaźnika W, ustala się 3 stopnie zagrożenia piorunowego, a mianowicie:

 • I STOPIEŃ: W ≤ 5 × 10-5  - zagrożenie małe,
 • II STOPIEŃ: 5 × 10-5 < W ≤ 10-4 – zagrożenie średnie, ochrona zalecana,
 • III STOPIEŃ: W > 10-4 – zagrożenie duże, ochrona jest wymagana.

Jak przekonać inwestora do instalacji odgromowej (2)Ochrona odgromowa, a norma

Każdy inwestor musi zostać w pełni poinformowany o wszelkich kwestiach w kontekście swojej inwestycji. Instalacje odgromowe nie należą w tym przypadku do wyjątków, a to rolą fachowca jest przekazanie wszystkich informacji na ten temat, w tym również regulacji prawnych.

Ochrona odgromowa w Polsce jest regulowana przez m.in. normy wieloczęściowe: PN-EN 62305: Ochrona odgromowa oraz PN-EN 62561: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS), a także przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W niektórych przypadkach warto się powołać na obowiązek instalacji odgromowej budynków mieszkalnych, w których taka konieczność zachodzi. Dotyczy to obiektów mieszkalnych, których:

 • powierzchnia jest większa niż 500 m2, mają więcej niż 15 m wysokości, a ponadto stoją w zabudowie rozproszonej;
 • lokalizacja dotyczy miejsca o podwyższonym ryzyku uderzenia pioruna (m.in. na wzniesieniach);
 • materiał jest łatwopalny, a więc w sytuacji, gdy mamy do czynienia z domem drewnianym lub krytym np. strzechą.

Bezpieczeństwo ponad wszystko!

Dla każdego inwestora istotna jest również cena montażu instalacji odgromowej. Jak w każdym przypadku jest ona zależna od konkretnych uwarunkowań danego obiektu, co też w sposób przejrzysty i jasny należy wytłumaczyć. W tym wypadku musimy pamiętać, że inwestor nie posiada tak obszernej wiedzy na ten temat, przez co większość kwestii wydaje się dla niego zbyt skomplikowana.

Udało Ci się jasno i klarownie wyjaśnić inwestorowi, że warto zdecydować się na instalację odgromową obiektu budowlanego? Jeśli tak, to już dziś zostań naszym klientem! Załóż konto firmowe i ciesz się z udanych zakupów! A jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej na temat ograniczników przepięć, zajrzyj TUTAJ!

Zobacz elementy instalacji odgromowej w Onninen

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies