Jak usprawnić regulację układu grzewczego - Sterowniki ESBE

dodano: 20 lutego 2018

Sposoby sterowania ogrzewaniem

Gdy brakuje urządzeń regulujących zasilanie instalacji grzewczej, znacznie obniża się komfort użytkowania instalacji, ponieważ wymaga ona ciągłego nadzoru. Jakie są sposoby na wygodne sterowanie ogrzewaniem w domu?

Jak usprawnić regulację układu instalacji grzewczej - Sterowniki ESBEJednym z łatwiejszych rozwiązań jest wyposażenie instalacji w sterownik zintegrowany z siłownikiem, współpracujący z trzy- lub czterodrogowym zaworem mieszającym. Typ sterownika i jego dobór zależą od sposobu regulacji, wymagań użytkownika oraz rodzaju ogrzewania. Poniżej przedstawiamy przykładowe rozwiązania dopasowane do sposobu regulacji układu.

Regulacja stałotemperaturowa – sterownik ESBE z serii CRA100

Jest to najprostszy i najczęściej spotykany sposób regulacji instalacji. Regulacja stałotemperaturowa polega na utrzymaniu stałej, zadanej temperatury czynnika obiegu grzewczego, bez uwzględnienia warunków panujących na zewnątrz lub wewnątrz ogrzewanego budynku. Sterownik kontroluje temperaturę zasilania układu c.o. na stałym, zaprogramowanym poziomie.

Zobacz regulatory temperatury ESBE w sklepie

Przy regulacji stałotemperaturowej najczęściej niezbędne jest zapewnienie dodatkowej strefowej regulacji, np. w postaci termostatów grzejnikowych, które ograniczą ilość oddawanego ciepła do rzeczywistego zapotrzebowania pomieszczenia, lub trójdrogowego zaworu termostatycznego obniżającego temperaturę zasilania ogrzewania płaszczyznowego. Tego rodzaju sterownikiem stałotemperaturowym jest urządzenie ESBE serii CRA100. Na rys. 1 przedstawiamy schemat instalacji z regulacją temperatury zasilania.

Schemat instalacji z regulacją temperatury zasilania – sterownik ESBE CRA100

Rys. 1 Schemat instalacji z regulacją temperatury zasilania – sterownik CRA100

Regulacja według temperatury w pomieszczeniu – sterownik ESBE z serii CRB

Ten sposób regulacji polega na kontroli temperatury w  pomieszczeniu na podstawie odczytu z  czujnika umieszczonego w module pokojowym. Moduł umieszczany jest w pomieszczeniu referencyjnym (reprezentatywnym). Zmiana temperatury w tym pomieszczeniu decyduje o zmianach temperatury zasilania całej instalacji c.o. Sterownik monitoruje zmiany temperatury w pomieszczeniu oraz może oddziaływać na inne urządzania w instalacji grzewczej, np. źródło ciepła, pompę obiegową, zawór trójdrogowy itp. Stosując regulację temperatury pomieszczenia, można wpływać bezpośrednio na pracę źródła ciepła, obniżając/podwyższając jego temperaturę, zmieniając temperaturę zasilania obiegu grzewczego przez włączanie/wyłączanie pompy obiegowej lub zamykając/otwierając zawór trójdrogowy. Powszechnie stosowanym urządzeniem monitorującym temperaturę pomieszczenia jest sterownik pomieszczenia, np. ESBE z serii CRB. Urządzenie to wyposażone jest w zegar tygodniowy umożliwiający zarządzanie temperaturą.

Regulacja według temperatury w pomieszczeniu – sterownik ESBE z serii CRB

Rys. 2 Regulacja według temperatury w pomieszczeniu
– sterownik ESBE z serii CRB

Regulacja według temperatury pomieszczenia dobrze sprawdza się w małych obiektach (np. kawalerka) lub w obiektach o otwartej przestrzeni. W budynkach o większej powierzchni, z wieloma pomieszczeniami, przy sterowaniu według temperatury pomieszczenia może dochodzić do przegrzewania lub niedogrzania niektórych pomieszczeń. Taka sytuacja może się zdarzyć, ponieważ sterownik pomieszczenia utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu, w którym został zamontowany. W takim przypadku należy się zastanowić nad dodatkową regulacją strefową – np. termostatami grzejnikowymi.

Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej (pogodowa) – sterownik ESBE z serii CRC

Regulacja według temperatury zewnętrznej, zwana często regulacją pogodową, polega na zmianie temperatury zasilania czynnika grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej w celu uzyskania żądanej temperatury pomieszczenia. Zależność polega na tym, że im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura zasilania. To rodzaj za- awansowanego sterowania układem grzewczym, które wymaga minimalnego zaangażowania użytkownika do regulacji i ustawiania parametrów grzewczych. Przy takim sterowaniu temperatura zasilania układu wynika z tzw. krzywej grzewczej i zależy bezpośrednio od temperatur y zewnętrznej.

Wpływ temperatur y zewnętrznej na parametr y instalacji zależ y w dużej mierze od producenta sterownika – stosowane są zaprogramowane krzywe o różnym nachyleniu (do wyboru w zależności od potrzeb) lub np. sposób wykorzystywany w sterownikach CRC – jedna krzywa z możliwością dowolnego jej kształtowania przez użytkownika. Kształtowanie krzywej przez użytkownika polega na możliwości dowolnej korekty temperatur y zasilania dla określonego przedziału temperatur y zewnętrznej. Zakres temperatur y zewnętrznej krzywej grzewczej podzielony jest na 10 części z możliwością osobnego ustawienia temperatur y zasilania dla każdej z nich. W praktyce zamiast wybierać z kilku różnych krzywych właściwej dla danej temperatur y zewnętrznej w łatwy sposób można dopasować krzywą do własnych potrzeb. Korektę standardowej krzywej wykonuje użytkownik, gdy odczuwa dyskomfort, a poprawka wpływa na przebieg krzywej znajdującej się wokół punktu korekty. Główna zaleta polega na tym, że użytkownik nie zmienia skomplikowanych nastaw lub wyboru krzywej grzewczej, a jedynie dokonuje korekty temperatury zasilania bez konieczności znajomości zasad regulacji układu grzewczego.

Ten sposób ma tę przewagę, że można w prosty sposób dostosować układ sterujący do specyficznych wymagań każdego budynku.

Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej - Sterowniki ESBE Regulacja inteligentna – sterownik ESBE CRD
Rys. 3 Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej Rys. 4 Regulacja inteligentna – sterownik CRD

Regulacja inteligentna – sterownik ESBE z serii CRD

To rodzaj sterowania łączący cechy sterowania powyższych metod. W układach grzewczych wykorzystywanych w większości domów można zastosować inteligentny sterownik w zaawansowany sposób realizujący sterowanie za pomocą zaworu mieszającego. Sterownik ESBE serii CRD realizuje inteligentny program kontroli temperatur y w pomieszczeniu. Kontroluje on temperaturę wewnątrz pomieszczeń za pomocą modułu wewnętrznego z czujnikiem temperatury, koryguje też zapotrzebowanie ciepła w budynku w zależności od odczytu temperatur y zewnętrznej. Jest to więc inteligentne połączenie sterowania pogodowego z kontrolą temperatur y wewnętrznej. Dodatkowo sterownik CRD na bieżąco, bez udziału użytkownika, koryguje ustawienia krzywej grzewczej tak, aby w przyszłości była ona dostosowana do potrzeb budynku.

Zobacz regulatory temperatury ESBE w sklepie

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies