Ochrona odgromowa nowoczesnych obiektów budowlanych i jej specyficzne wymagania

dodano: 26 czerwca 2019

Dostosowywanie norm do wymagań nowoczesnych urządzeń i systemów nie omija dziedziny ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Informacji o nowych rozwiązaniach na ten temat dostarczają nam cztery normy serii EN 62305, które obowiązują w Polsce od 2008 roku. Dwa lata później przepisy te zostały wprowadzone do wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce.

Ochrona odgromowa - wymaganiaZ czym wiążą się zmiany?

Zalecenia w kwestii ochrony odgromowej budynku zakładają jasno, iż konieczność zapewnienia bezawaryjnej pracy systemów elektrycznych i elektronicznych może wiązać się z potrzebą ograniczenia wartości natężeń pola elektromagnetycznego. Dotyczy do oczywiście wnętrza obiektu budowlanego, w którym nastąpiło wyładowanie piorunowe lub w sytuacji, gdy doszło do wyładowania w jego pobliskim sąsiedztwie.

Aby osiągnąć ten cel, należy doprowadzić do rozpływu prądu piorunowego w jak największej (a zarazem możliwej!) liczbie przewodzących elementów w danym obiekcie. W tym wypadku można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcji budynków, a także przewody specjalnie instalowanych instalacji ochronnych, a więc instalacje odgromowe.

Aby odpowiednio dobrać środki ochrony odgromowej, niezbędnym jest uwzględnienie podstawowych wartości, które cechują kształt prądu piorunowego. Wartości te są uzależnione od poziomu ochrony, jaka jest przewidywana dla analizowanego obiektu.

Zobacz elementy instalacji odgromowej w Onninen

Prądy piorunowe i zagrożenia z nich wynikające

Analizując zagrożenie związane z bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w obiekt budowlany, ważne jest, by zwrócić uwagę na kwestie związane z możliwością bezpośredniego oddziaływania prądów piorunowych na nadbudówki, a także urządzenia i instalacje na dachu tego obiektu.

W takich sytuacjach norma jasno stwierdza, iż „wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”. W tym wypadku należy zastosować zwody pionowe lub poziome odsunięte. Konieczna w tej sytuacji jest również kwestia tego, by zachować odpowiednie odstępy izolacyjne pomiędzy urządzeniami a zwodami lub przewodami odprowadzającymi. Wyznaczając obszar takiej strefy ochronnej, trzeba uwzględnić wybrany poziom ochrony, a także wysokość zwodu h. Istnieje jeszcze jedna możliwość na wyznaczenie takiej strefy, która jest regulowana przez normy. Mowa tu o zasadzie toczącej się po dachu kuli. W miejscach, które dotyka tocząca się kula, istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia ze strony prądu piorunowego.

Warto dodać, że system zwodów w instalacji piorunochronnej powinien posiadać odpowiednią strefę ochronną, by zapobiec wystąpieniu przeskoków iskrowych pomiędzy zwodami, przewodami instalacji piorunochronnej, a także chronionymi urządzeniami.

Ochrona odgromowa - wymagania (2)Podczas oceny możliwości wystąpienia takich przeskoków koniecznym jest uwzględnienie:

  • rodzaju materiału izolacyjnego, który znajduje się między elektrodami,
  • parametrów prądu piorunowego,
  • rozpływu prądu w obiekcie budowlanym,
  • odległości pomiędzy miejscem zbliżenia, w którym może wystąpić przeskok, a najbliższym połączeniem wyrównawczym lub ziemią. Odległość ta jest liczona wzdłuż przewodu, w którym płynie prąd piorunowy.

Zachowanie odstępów izolacyjnych jest koniecznością również w sytuacji, gdy analizowane są zagrożenia urządzeń występujących na ścianach obiektu. Odpowiednim rozwiązaniem dla większości przypadków jest zastosowanie wolnostojących zwodów pionowych lub zwodów , które są mocowane za pomocą elementów dystansujących, a także izolacyjnych rur wsporczych bezpośrednio do chronionego urządzenia.

Warto również pamiętać o tym, jak ważna jest ochrona odgromowa masztu antenowego, którą reguluje norma PN-EN 62305-3.

Uderzenie pioruna, a sposoby na odprowadzenie jego prądu

Do odprowadzenia prądów piorunowych najlepiej wykorzystać pręty zbrojenia, metalowe fasady, a także inne przewodzące elementy konstrukcji budynku. Co nam to da? Działaniem tym uda się zmniejszyć całkowitą impedancję odprowadzeń, a to z kolei zmniejszy możliwość wystąpienia iskier wtórnych. Zwiększenie liczby przewodów odprowadzających wiąże się z jeszcze jedną korzyścią, a mianowicie spowoduje bardziej równomierny rozpływ prądu piorunowego, a tym samym wpłynie na zmniejszenie wartości impulsowego pola elektromagnetycznego w obiekcie.

Mając do czynienia z obiektem, w którym do ochrony odgromowej jest wykorzystywana stal zbrojenia, należy potwierdzić ciągłość połączeń od części najwyższej do poziomu ziemi. Tutaj trzeba pamiętać, że całkowita rezystancja nie powinna być większa niż 0,2 Ω. Jeżeli wartości rezystencji okażą się wyższe lub przeprowadzenie pomiarów okaże się niemożliwe, należy zastosować zewnętrzne przewody odprowadzające.

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych to bardzo złożona i wymagająca kwestia. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostań z nami! Tematyka instalacji odgromowej będzie kontynuowana w następnych wpisach. A w międzyczasie… zapraszamy do zapoznania się z produktami związanymi z tym obszarem, które są dostępne w naszym sklepie!

Zobacz elementy instalacji odgromowej w Onninen

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies