Próba szczelności instalacji - złączki Wavin Tigris M5

dodano: 28 kwiecień 2020

Wavin Tigris M5

Dzięki swoim funkcjom nowe złączki Tigris M5 idealnie nadają się do wykonywania prób ciśnieniowych z użyciem zarówno wody, jak i sprężonego powietrza. Należy pamiętać o tym, że zmiany temperatury otoczenia mają wpływ na ciśnienie. W czasie dokonywania odczytów ciśnienia na manometrze na początku i końcu badań oraz co najmniej 0,5 godz. przed odczytem temperatura otoczenia powinna być taka sama, z zakresem tolerancji ok. 3°C. Ważne, aby instalacja poddawana próbie nie była  nasłoneczniona.

Próba ciśnieniowa wodna

Instalację należy napełnić zimną wodą i dokładnie odpowietrzyć. Kształtki Tigris M5 mają funkcję DLF, dzięki której na etapie napełnienia instalacji można przeprowadzić inspekcję prawidłowości zaciśnięcia – niezaciśnięte kształtki będą przeciekać. W przypadku wykrycia takich kształtek należy wykonać zacisk i przystąpić do próby ciśnieniowej.

Próbę szczelności należy przeprowadzić:

  • Instalacja wody zimnej – 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, nie mniej niż 10 barów;
  • Instalacja wody ciepłej – 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, nie mniej niż 10 barów;
  • Instalacja centralnego ogrzewania – najwyższe ciśnienie robocze + 2 bary, nie mniej niż 6 barów. Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzenie próby na gorąco, sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji.
Wavin Tigris M5 (3)

Badanie wstępne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach 10-minutowych. Następuje obserwacja instalacji w ciągu 30 minut ewentualnych przecieków czy nieszczelności w instalacji. Po 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6 bara.

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej na 2 godziny (dla ogrzewania podłogowego – 24 godziny), a spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bara. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę.

Kształtki Tigris M5 mają funkcję Acoustic Leak Alert, dzięki której na etapie napełniania instalacji można przeprowadzić inspekcję prawidłowości zaciśnięcia – niezaciśnięte kształtki będą emitować głośny gwizd.

Sprawdź produkty Wavin Tigris w Onninen

Próba ciśnieniowa wykonywana powietrzem

Wavin Tigris M5 (4)

W przypadku wykonywania testów za pomocą sprężonego powietrza należy zmodyfikować przebieg procedury. Kształtki Tigris M5 mają funkcję Acoustic Leak Alert, dzięki której na etapie napełniania instalacji można przeprowadzić inspekcję prawidłowości zaciśnięcia – niezaciśnięte kształtki będą emitować głośny gwizd. Zalecamy, aby tę część próby wykonywać z użyciem ciśnienia 0,2-0,5 bara, aby zapobiec wypchnięciu niezaciśniętych kształtek z rury. W przypadku wykrycia nieszczelności na skutek niezaciśnięcia kształtki (gwizd) należy zacisnąć połączenie. Po przeprowadzeniu inspekcji instalacji należy przejść do wykonania właściwej próby ciśnieniowej według poniższych wytycznych. Wartość ciśnienia nie powinna przekraczać 3 bary, a podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego.

Badanie wstępne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach 10-minutowych. Następuje obserwacja instalacji w ciągu 30 minut ewentualnych nieszczelności na instalacji. Nieszczelności można zlokalizować akustycznie lub za pomocą roztworu pieniącego. Badanie główne polega na utrzymaniu wartości ciśnienia próbnego przez 2 godziny. Badanie uważa się za pozytywne, jeżeli na manometrze nie będzie spadku ciśnienia i nie wystąpią nieszczelności instalacji.

Sprawdź produkty Wavin Tigris w Onninen

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies