Fluke 368FC/369FC - mierniki cęgowe do pomiaru prądu upływowego

dodano: 14 kwietnia 2017

Prąd upływu jest prądem „upływającym” z elementów czynnych instalacji będących pod napięciem poprzez izolację do ziemi. Występowanie prądu upływowego jest normalnym zjawiskiem występującym nawet w nowych instalacjach, gdzie izolacja przewodów i urządzeń spełnia stawiane im wymagania.

Fluke 368FC i 369FC - mierniki cęgowe do pomiaru prądu upływowegoPrąd upływowy może mieć złożony przebieg w czasie, a jego wartość może być uzależniona od wielu czynników, takich jak: częstotliwość prądu, występowanie podwyższonych poziomów napięć, biegunowość podłączonych urządzeń (zwłaszcza 1-fazowych podłączonych do instalacji poprzez wtyczkę), wykorzystywanie w instalacjach ograniczników przepięć (beziskiernikowych) oraz nieliniowych elementów energoelektroniki.

Wpływ mogą mieć nawet takie zjawiska, jak włączanie urządzeń grzewczych, gdzie zaobserwowano zmiany wartości prądu upływu przy nagrzewaniu się urządzenia, przy czym bez jednoznacznej korelacji między jednym a drugim. Z  bardzo dużymi wartościami prądu upływu mamy do czynienia w obwodach przemienników częstotliwości (falowników).

Fluke 368FC i 369FC - mierniki cęgowe do pomiaru prądu upływowego (1)

O złożoności problemu może stanowić fakt, że największa wartość prądu upływowego w  instalacji wcale nie występuje przy załączeniu wszystkich podłączonych odbiorników. Możemy mieć także do czynienia ze stanami nieustalonymi, ze szpilkowymi przepięciami o  silnych wartościach szczytowych (np. przy włączaniu stanowisk komputerowych lub grup opraw oświetleniowych).

Zobacz mierniki Fluke 368FC i 369FC w sklepie

Problematyka prądu upływowego jest bezpośrednio związana z ochroną przeciwporażeniową oraz stosowaniem w instalacjach wyłączników różnicowoprądowych (RDC). Rolą wyłączników RDC w instalacji jest kontrolowanie prądu różnicowego (w pewnym uproszczeniu tożsamego z prądem upływowym) i odcinanie zasilania, gdy jego wartość osiąga progi niebezpieczne dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Wyłączniki RCD podlegają okresowej kontroli. Służy do tego przycisk „Test” umieszczony na ich obudowie. Bardziej zaawansowanej kontroli (tzn. wyznaczenia czasu zadziałania i  prądu wyzwolenia) można dokonać za pomocą testera instalacji z funkcją testu RDC (np. multitestera Fluke 1664FC). Wspomnianym testerem możemy dokonać również sprawdzenia stanu rezystancji izolacji instalacji, której dobra kondycja teoretycznie powinna zapobiegać upływnościom. W tym miejscy należy dodać, że przy pomiarze rezystancji izolacji jakimkolwiek megaomomierzem ujawnić może się nam tylko składowa czynna prądu upływowego, tzn. mierzymy rezystancję poprzez wymuszenie przepływu prądu stałego. Nie będziemy w  stanie zmierzyć składowej pojemnościowej (reaktancji), wynikającej z pojemności samej izolacji, oraz przyłączonych kondensatorów (np. filtrów przeciwzakłóceniowych).

Fluke 368FC i 369FC - mierniki cęgowe do pomiaru prądu upływowego (2)Co jednak z instalacjami, w których nie możemy sobie pozwolić na wyłączenie napięcia, co jest konieczne przy badaniu rezystancji izolacji? Albo z instalacjami, gdzie pomimo prawidłowych wyników rezystancji izolacji i  sprawnych wyłączników RCD co pewien czas dochodzi do nieprzewidzianego ich zadziałania i  nieplanowanych przestojów? W  takiej sytuacji należy przyjrzeć się bliżej prą- dom upływu. Z pomocą przychodzą nam nowe cęgowe mierniki wartości skutecznej (True RMS) prądu upływowego Fluke 368FC i Fluke 369FC.

Konstrukcja miernika prądu upływowego opiera się na wykorzystaniu przekładnika sumującego Ferrantiego, obejmującego wszystkie przewody czynne obwodu. Czyli jest to dokładnie taka sama idea jak w  wyłącznikach różnicowoprądowych.

Zaletą korzystania z tego rozwiązania jest to, że pomiarów dokonujemy w trakcie pracy instalacji, bez wyłączania zasilania czy mostkowania jakiejkolwiek aparatury zabezpieczającej (ewentualnie mostkujemy wyłączniki RDC, gdy prąd upływu jest tak duży, że uniemożliwia ich załączenie). Zaletą jest także to, że w  zależności od tego, które z  przewodów (L1, L2, L3, N, PE) obejmiemy miernikiem cęgowym, możemy wyznaczać: prąd asymetrii układu 3-fazowego, prąd różnicowy bądź składową prądu różnicowego upływającą do ziemi z pominięciem przewodu ochronnego (winowajcę zakłóceń elektromagnetycznych) czy po prostu prąd płynący w przewodniku.

Zobacz mierniki Fluke 368FC i 369FC w sklepie

Fluke 368FC i 369FC - mierniki cęgowe do pomiaru prądu upływowego (3)Miernik wyposażony jest w  standardowo stosowane przez Fluke w tego typu rozwiązaniach funkcje „zatrzymania” wskazań wyświetlacza (Hold) czy odczytu wartości minimalnej/maksymalnej/średniej. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość załączania filtru dolnoprzepustowego (BP) o  zakresie od 40 do 70  Hz, eliminującego wpływ wyższych harmonicznych na wynik pomiaru. Porównanie wyniku pomiarowego z  załączonym filtrem z pomiarem w pełnym zakresie szerokopasmowym (40 Hz – 1 kHz) pozwala na szybkie oszacowanie, czy mamy do czynienia z  upływnością spowodowaną uszkodzeniem izolacji (składowa czynna) czy z upływem, którego prawdopodobnym źródłem są sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe urządzeń elektronicznych (składowa pojemnościowa).

Urządzenie jest wykonane w  K AT  III 600 V / IV 300V klasy bezpieczeństwa elektrycznego. Z praktycznych funkcjonalności miernik ma wbudowaną latarkę LED ułatwiającą pracę w ciemnych rozdzielnicach, a także podświetlany wyświetlacz, automatyczne wyłączanie podświetlenia oraz automatyczne wyłączanie urządzenia (po 15 min bezczynności) pozwalające oszczędzać energię. Miernik zasilany jest dwiema bateriami typu A A. Czas pracy na komplecie baterii wynosi ponad 150 godzin.

Fluke 368FC i 369FC - mierniki cęgowe do pomiaru prądu upływowego (4)Kolejną zaletą Fluke 368FC i  369FC jest to, że mają możliwość rejestrowania mierzonych wartości i że są wyposażone w technologię Fluke Connect®. Funkcja rejestrowania odczytów miernika pozwala na zapamiętanie w pamięci wewnętrznej urządzenia do 65 000 pomiarów. Czas trwania rejestracji, interwał odczytów oraz kalendarz czasu rzeczywistego są ustawiane za pomocą aplikacji Fluke Connect. Dzięki rejestracji pomiarów możemy wykreślać trendy zmian prądu upływu w funkcji czasu i korelować je z rzeczywistymi zdarzeniami mającymi miejsce w instalacji.

Modele 368FC i  369FC należą do rodziny przyrządów Fluke Connect, która obejmuje ponad 40 bezprzewodowych narzędzi diagnostycznych firmy Fluke komunikujących się za pośrednictwem aplikacji Fluke Connect lub oprogramowania Fluke Connect Assets. Pozwala to rejestrować i udostępniać pomiary elektryczne w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona lub tabletu oraz automatycznie przesyłać je do chmury. Raporty można tworzyć i udostępniać bezpośrednio z miejsca wykonywania pomiaru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aplikacja Fluke Connect umożliwia także użytkownikom współpracę w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami za pośrednictwem połączeń wideo ShareLive™, co zwiększa efektywność pracy w terenie.

Zobacz mierniki Fluke 368FC i 369FC w sklepie

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies