Kursy e-learningowe dla pracowników Onninen

Express
Projekty

Kursy e-learningowe dla handlowców Onninen (1)Jako w pełni zinformatyzowany partner w handlu proponujemy Państwu - naszym Dostawcom - możliwość organizowania kursów e-lerningowych dla pracowników - handlowców firmy Onninen. Kursy e-lerningowe są prowadzone przez internet i po opracowaniu nie wymagają żadnej ingerencji osób fizycznych. Kursy pozwalają na zapoznanie się pracownikowi z materiałem przygotowanym w wersji elektronicznej. Zapraszamy do współpracy.

Co to jest e-learning?

 1. E-learning to forma samokształcenia, w której pracownik zapoznaje się ze specjalnie opracowanym materiałem w wersji elektronicznej. E-learning zamienia zwykły materiał „do czytania” (katalog, ulotka, artykuł w gazecie itd.) w atrakcyjny kurs szkoleniowy, który nie tylko uczy, ale też i sprawdza, czy dobrze się nauczyliśmy.
 2. Najważniejszym elementem e-learningu obok treści merytorycznych są testy/zadania, które umożliwiają pracownikowi sprawdzenie tego, co zapamiętał.
 3. Aby móc wykorzystać zalety e-learningowych kursów, trzeba mieć oprócz narzędzia do tworzenia (=produkowania) samych kursów, narzędzie, które udostępni je pracownikom. Takim narzędziem jest platforma e-learningowa tj. aplikacja, która umożliwia nie tylko implementację szkolenia i udostępnianie go użytkownikom, ale przede wszystkim pozwala na pełnie zarządzanie zgromadzoną tam biblioteką szkoleń, jej użytkownikami oraz wynikami przeprowadzonych szkoleń.
 4. E-learning zatem daje nam dostęp do wyników uczenia się pracowników, monitorowanie ich postępów, wyznaczanie terminów na zapoznanie się z materiałem i egzekwowanie zarówno ukończenia kursu jak i uzyskania odpowiedniego wyniku z testu.

Założenia projektu:

 1. Projekt adresowany jest do tych Dostawców, którzy chcieliby przeszkolić pracowników Działu Sprzedaży Onninen w szczególności z:
  • a. nowości produktowych oferowanych przez Dostawcę;
  • b. wprowadzonych do oferty zmian (np. związanych ze zmianą nazewnictwa czy wyglądu produktu itp.);
  • c. ogólnej oferty produktowej celem lepszego zaznajomienia pracowników Onninen z produktami Dostawcy.
 2. Onninen w ramach tego projektu wykona e-learningowy kurs produktowy na podstawie dostarczonych przez Dostawcę materiałów merytorycznych.
 3. Kurs ze względów metodologiczno-dydaktycznych nie powinien zawierać więcej niż  45 ekranów łącznie z ekranami testowymi.
 4. Materiał merytoryczny będący przedmiotem szkolenia powinien spełniać następujące wymagania:
  • a. zakres szkolenia powinien być uprzednio skonsultowany z właściwym Menadżerem Produktu;
  • b. powinien dotyczyć wiedzy podstawowej o danym produkcie/asortymencie;
  • c. informacje przekazywane w szkoleniu  powinny być tak dobrane, by możliwe było ich samodzielne nauczenie się przez użytkowników (bez pomocy trenera ze strony Dostawcy);
  • d. materiał powinien być dostarczony Onninen w postaci prezentacji Power Point wraz ze wszystkimi elementami graficznymi/ zdjęciami/filmami/animacjami itp., które Dostawca chciałby wykorzystać w szkoleniu.
 5. Dostawca wyznaczy osobę, która będzie upoważniona do dostarczania potrzebnych materiałów, konsultowania kursu od strony merytorycznej oraz podejmowania wszystkich decyzji związanych z tworzeniem szkolenia, jego ostateczną akceptacją i implementacją.
 6. Onninen wykona na zamówienie Dostawcy kurs e-learningowy z uzgodnionego materiału merytorycznego, w tym w szczególności zapewni nadzór metodologiczny i dydaktyczny nad sposobem prezentowania treści, zaproponuje środki/metody, jakie mogą być wykorzystane, by szkolenie było efektywne,  a także formę, w jakiej treści będą prezentowane.
 7. Szkolenie będzie wykonane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wizerunku/logo/layout’u Dostawcy.
 8. Każdy etap produkcji kursu będzie na bieżąco konsultowany z wyznaczoną przez Dostawcę osobą.
 9. Onninen w ramach tego projektu nie wykonuje kursów produktowych wymagających od Onninen zaangażowania lektora, nagrania filmu, wykonania grafiki (np. rysunki) lub animacji (np. animacja cyklu produkcji).
 10. Z dniem zatwierdzenia przed Dostawcę kursu lub z dniem otrzymanego w ramach niniejszego projektu wynagrodzenia Onninen przeniesie na Dostawcę, majątkowe prawa autorskie do wykonanego kursu.
 11. Każdy kurs wykonany na zamówienie Dostawcy przez Onninen jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników działu sprzedaży, niezależnie od branży, do jakiej należą.
 12. Użytkownicy są monitorowani przez Onninen  pod kątem postępów i wyników uzyskanych w danym kursie.
 13. Wyniki oraz aktywność pracownika w edukacji e-learningowej jest ściśle powiązana z systemem premiowania.

Rezultaty projektu:

 • Wyprodukowanie kursu e-learningowego z danego zakresu produktowego zgodnie z międzynarodowymi  standardami obowiązującymi w e-learningu (SCORM 1.2), co zapewnia Dostawcy możliwość wykorzystania kursu na innych platformach e-learningowych (dla innych klientów).
 • Dostarczenie kursu ponadto w formie HTML, co umożliwia Dostawcy wykorzystanie go do celów prezentacji w zdecydowanie atrakcyjniejszej postaci niż tradycyjna prezentacja w Power Point.
 • Zagwarantowanie Dostawcy przeszkolenia wybranej grupy pracowników Onninen.
 • Elastyczność w doborze do szkolenia pracowników (kryterium działu, oddziału, stanowiska, branży, regionu itp.), których przeszkoleniem Dostawca jest najbardziej zainteresowany.
Rodzaj e-lerningu Cena:
Koszt wyprodukowania jednego ekranu szkoleniowego zgodnie z przyjętymi zasadami. 150 zł netto
Koszt implementacji kursu do platformy e-learningowej oraz administrowanie zapisami użytkowników na kurs i raportowanie wyników - dla jednego kursu produktowego. 3 000 zł netto
opłata jednorazowa

Ilość miejsc ograniczona, e-learning miesięczny max. po 1 z każdej branży, czas trwania szkolenia do 20 minut, okres wakacji jest wyłączony ze szkoleń.

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Danuta Brichkovskiy
tel. +48 42 676 88 61, mobile +48 502 197 756
danuta.brichkovskiy@onninen.com
formularz kontaktowy

Osoba odpowiedzialna za tworzenie kursów w Onninen:

Edyta Sołtysiak
tel. +48 42 676 88 14, mobile +48 507 007 739
edyta.soltysiak@onninen.com
formularz kontaktowy

Ikona PDFAby zapisać bieżący widok do pliku PDF użyj opcji "Drukuj" oraz wybierz urządzenie "Zapisz jako PDF" lub "PDF-XChange"
Aby dopasować wydruk do strony użyj opcji skalowania wydruku.

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies