Nowe kinety studzienki inspekcyjnej Wavin Ø315

W ofercie Wavin dostępne są już kinety przelotowe i zbiorcze dla średnicy króćców 200,160 i 110. Co bardzo ważne, kinety są konkurencyjne cenowo i posiadają przy tym wiele nowych zalet.

NOWE KINETY STUDZIENKI INSPEKCYJNEJ WAVIN Ø315Zoptymalizowany obszar zastosowania

Według normy PN-EN 13598-2 kinety studzienek tworzywowych charakteryzuje się bardzo praktycznie, poprzez określanie obszaru zastosowania. Istotne jest zwłaszcza odniesienie się do najtrudniejszego z punktu widzenia studzienek tworzywowych oddziaływania – tj. naporu wody na dno studzienki.

kinet Wavin 315Dla nowych kinet Wavin 315 obszar ten to:

  • maksymalna głębokość posadowienia - 6m
  • maksymalny poziom wody gruntowej liczony od dna – 3m

Parametr ten określa się poprzez wskazane w normie długotrwałe badania spójności konstrukcyjnej i trwałości. Oznacza on, że przy stałym parciu wody o podanej wielkości przez 50 lat studzienka nie ulegnie odkształceniom utrudniającym jej funkcjonowanie.

 

Nowy typoszereg kinet

Króćce 110 160 200
Kineta przepływowa 0o Kineta przepływowa 0 110 Kineta przepływowa 0 160 Kineta przepływowa 0 200
Kineta zbiorcza 45o Kineta zbiorcza 45 stopni 110 Kineta zbiorcza 45 stopni 160 Kineta zbiorcza 45 stopni 200
Kineta zbiorcza Kineta zbiorcza 200

 

Nowa kineta zbiorcza - najczęściej występujący węzeł kanalizacyjny w nowatorski sposób

Kineta zbiorcza – przelot Ø 200, dopływy boczne O160 pod kątem 90o Do nowych kinet stosuje się wszystkie elementy jak dotychczas
Kineta zbiorcza – przelot Ø 200, dopływy boczne O160 pod kątem 90o Do nowych kinet stosuje się wszystkie elementy jak dotychczas

Nowa kineta zbiorcza służy do wykonania najczęściej występującego połączenia przykanalika z siecią kanalizacyjną w odmienny niż dotychczas sposób. Przyłącze przechodzi pod nawierzchnią utwardzoną prostopadle do jej osi i w najkrótszy możliwy sposób, tj. w sposób wymagany przez przepisy obowiązujące przy budowie infrastruktury drogowej. Kąt podłączenia dopływu bocznego 90o zamiast dotychczas stosowanego kata 45o pozwala na wyeliminowanie kolan. Zmiana kierunku przepływu i łączenie strug odbywa się w świetle studzienki. Wyprofilowany profil hydrauliczny z wyrobionym spadkiem zapewnia właściwe warunki hydrauliczne i wentylacji.

Pakowanie stabilne jak nigdy przedtem

W części dennej kinety zaprojektowano żeberka wzmacniające, które pozwalają dodatkowo na stabilne ustawienie kinety w wykopie oraz na stabilne spiętrzanie kinet podczas składowania i transportu.

Kinkiet Wavin-1 Kinkiet Wavin-2
Kinety posiadają opatentowane rozwiązanie do pionowego składowania

 

Kinety są doskonale oznaczone!

Duży nacisk położono na właściwe cechowanie kinety, które umieszczone zostało w dwóch miejscach - na spodzie kinety oraz na króćcu. Pozwala to na sprawdzenie w każdym momencie daty produkcji, typu kinety oraz obszaru zastosowania.

Co jeszcze nowego?

Kinety 315 na odpływie mają króciec bosy dostosowany do łączenia z kielichami rur lub kształtek. Rozwiązanie to nawiązuje do kierunku układania kanalizacji (od strony odbiornika) i zasady układania połączeń kanalizacyjnych kielichami w kierunku dopływu. W rozwiązaniu kielichów dopływowych zastosowano zoptymalizowane rozwiązania z normy PN-EN 13476 dla rur i kształtek strukturalnych.

Część kinkiety Wavin Bosy krócieć dostosowany do łączenia z kielichami rur lub kształtek
Bosy krócieć dostosowany do łączenia z kielichami rur lub kształtek

Zobacz kinet Wavin w sklepie

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies