Odbierz zestaw narzędzi do montażu systemu Kan-therm UltraLine za zakup produktów Kan-therm UltraLine o wartości 50 000 zł netto.

Program narzędziowy KAN-THERM ULTRALINE

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: od 01.09.2020 r.  do wyczerpania zestawów narzędzi

Za zakup:

produktów marki Kan-therm UltraLine
O wartości:

50 000 zł netto
Otrzymasz:

zestaw narzędzi do montażu systemu
Kan-therm UltraLine o wartości 10 000 zł
Istnieje możliwość odebrania zestawu narzędzi przed dokonaniem pełnych zakupów,
więcej informacji w regulaminie akcji promocyjnej.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

Organizator i czas trwania programu:

1.Organizatorem akcji promocyjnej, jest firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
2. Program rozpoczyna się w dniu 1 września 2020r. i trwać będzie do wyczerpania zabudżetowanej na ten cel puli finansowej.

 Warunki uczestnictwa w programie:

1.Uczestnikiem programu może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ("Uczestnik"), którzy posiadają aktywny limit kredytowy w Onninen Sp. z o.o.
2.W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
3.Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.3. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia

Zasady programu:

1.Aby wziąć udział w programie narzędziowym, Uczestnik/Klient:

  • zgłasza chęć zakupów do koordynatora sprzedaży internetowej: tel. 22 567 90 90 / e-mail: onnshop@onninen.pl i deklaruje zakupy asortymentu Kan-therm UlitraLine na kwotę 50 000 zł netto w czasie 12 miesięcy liczonych od momentu wystartowania akcji promocyjnej. Klient otrzymuje wybrany zestaw narzędzi Kan-therm UltraLine od razu.
  •  robi zakupy produktów Kan-therm UltraLine w hurtowni Onninen o wartości 50 000 zł netto. Po spełnieniu warunków akcji promocyjnej Klient otrzymuje wybrany zestaw narzędzi Kan-therm UltraLine.

Ścieżka postępowania w przypadku deklaracji zakupów i odebraniu zestawu narzędzi od razu:

1.Koordynator programu narzędziowego Onninen, dokona weryfikacji zgłoszenia wniosku o przystąpienie do programu oraz sporządzi porozumienie, które kolejno zostanie wysłane do podpisu Uczestnikowi programu w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku.
2.Po podpisaniu porozumienia Uczestnik programu zgłasza do koordynatora programu narzędziowego zestaw wybranych narzędzi Kan-therm UltraLine.
3.Narzędzie zostanie przekazane Uczestnikowi programu na podstawie faktury Vat z odroczonym terminem płatności 12 miesięcy.
4.Jeżeli wykonanie warunków porozumienia wyniesie >=100% zadeklarowanych zakupów Kan-therm UlitraLine, zostanie wystawiona nota korygująca zdejmująca 100% finansowania należności Uczestnika programu z FV o której mowa w punkcie 4.3 regulaminu.
5.Jeżeli wykonanie warunków porozumienia wyniesie < 100% zakupów Kan-therm UlitraLine, Uczestnik programu pokryje 100% należności z FV o której mowa w punkcie 4.3 regulaminu.
6.W przypadku przekazania Uczestnika programu do windykacji ze względu na opóźnienia w bieżących płatnościach za zakupy towarów w Onninen, porozumienie w Programie Narzędziowym Onninen zostaje automatycznie rozwiązane, a FV za zakup narzędzi o której mowa w punkcie 4.3 regulaminu, staje się natychmiast wymagalna.
7.Warunkiem przystąpienia do programu jest zgoda Uczestnika programu na e-fakturę.
8.Biorąc udział w Programie Narzędziowym Onninen Uczestnik programu potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady Programu zawarte w niniejszym Regulaminie.
9.Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
10.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
11.Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

Ścieżka postępowania w przypadku wymaganych zakupów i odebraniu zestawu narzędzi po spełnieniu warunków:

1.Klient robi zakupy w hurtowni Onninen produktów Kan-therm UltraLine o wartości 50 000 zł netto w czasie 12 miesięcy liczonych od momentu wystartowania akcji promocyjnej.
2.System OnnShop poinformuje klienta o spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania nagrody. Informacja o przysługującej nagrodzie będzie widoczna w koszyku lub na stronie MOJE PROMOCJE w systemie OnnShop.
3.Po spełnieniu warunków akcji promocnej klient otrzyma wybrane narzędzia Kan-therm UltraLine, jeśli zamówi je w platformie OnnShop na stronie MOJE PROMOCJE lub wyśle zamówienie przez plafromę OnnShop wraz z automatycznie dodaną nagrodą w koszyku.
4.W promocji biorą udział zakupy klientów udokumentowane fakturami VAT.
5.Zestaw narzędzi zostanie wysłany kurierem DPD do klienta na adres firmy. Zestawy narzędzi będą wydawane do wyczerpania zapasów wg kolejności zamawiania nagrody przez klientów.
6.Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
7.Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.
8.Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyn.
10.W przypadku zwrotu towaru przez Klienta objętego promocją, na podstawie którego została przekazana nagroda Klient zobowiązany jest zwrócić nagrodę w nienaruszonym stanie lub zwrócić wartość nagrody.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień wysłania promocyjnego zamówienia są przeterminowane powyżej 7 dni.

Udostępnij:

Kan w Onninen

KAN-therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się najnowocześniejsze, wzajemnie uzupełniające się rozwiązania w zakresie rurowych instalacji grzewczych i wodnych, a także technologicznych. To doskonała realizacja wizji systemu uniwersalnego, na który złożyło się wieloletnie doświadczenie i pasja konstruktorów KAN.

Oficjalna strona marki: kan-therm.com

Przejdź do strefy marki

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies