Promocja Abraboro - Zestaw wkrętaków Gratis!

Dodano: 2021 2 1, Mon


Odbierz zestaw wkrętaków za zakup produktów marki Abraboro za min. 300 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.02.2021 r. - 31.03.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Abraboro
 
O wartości:

min. 300  zł netto
 
Nagroda:

zestaw wkrętaków

Klientowi przysługuje prawo do odbioru 2 nagród w okresie trwania promocji.  

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 1. Czas trwania promocji: od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

 1. Przedmiotem promocji objęte są wiertła, dłuta, tarcze w marce Abraboro dostępne w sieci sprzedaży Onninen zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

 2. Założenia promocji: Klienci/Odbiorcy za zakup objętych promocją produktów marki Abraboro w sieci sprzedaży Onninen w okresie trwania promocji za kwotę: a) 300 zł netto – Klient otrzymuje Zestaw wkrętaków Abraboro, płaskie, PH, PZ (6 cz.) Pula nagród : 35 szt.

 3. Odbiorcy uczestniczący w promocji produktów marki Abraboro dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.

 4. Klient ma prawo do odbioru max. 2 nagrody w okresie promocji.

 5. Zakupy w czasie promocji mogą być sumowanie.

 6. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu Sprzedaży produktów promocyjnych marki Abraboro przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania promocji: tj. od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera a następnie Kierownika oddziału Onninen w terminie do 14 dni po zakończeniu promocji.
 1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 9 regulaminu.

 1. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

 

 1. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.