Aktywne lato w OnnShop!

Dodano: 2022 6 30, Thu


Promocja Aktywne lato w OnnShop!
Tylko w OnnShop!

Promocja skierowana jest do klientów B2B

Nie masz konta?

Zarejestruj się

i skorzystaj z promocji

Czas trwania promocji:
01.07.2022 r. do 31.07.2022r.
lub do wyczerpania puli nagród

Za zakupy online:

produktów dostępnych w magazynie centralnym Onninen

Partnerzy promocji:
DEVI, DANFOSS, ETI, GEBO, GRUNDFOS, KAN, KOSPEL, LEDVANCE, LEGRAND, WAVIN

O wartości:

min. 20 000 zł netto

Zakupy partnerów promocji liczymy podwójnie!! To znaczy, że próg zakupów dla produktów partnerów wynosi min. 10 000 zł.

przejdź do asortymentu partnerów

Nagrody:

Karty prezentowe do sklepu sportowego o wart. 100 zł

Wymagane zapisanie się do promocji - po zalogowaniu do OnnShop!Regulamin promocji Aktywne Lato

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.
 2. Promocja organizowana jest dla Klientów dokonujących samodzielnych zakupów towarów przez Internetowy System Zamówień OnnShop, będącymi w czasie trwania promocji, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 01 lipca 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.
 4. Asortyment objęty promocją: produkty dostępne w magazynie centralnym Onninen zakupione online przez system OnnShop B2B, z wyróżnieniem asortymentu partnerów promocji, którego zakup liczony jest podwójnie.
 5. Partnerzy promocji: Danfoss, Devi, Eti, Gebo, Grondfos, Kan-Therm, Kospel, Ledvance, Legrand, Wavin 
 6. Wymagania do uzyskania nagrody:
  1. Zapisanie się do promocji poprzez wypełnienie formularza promocyjnego. 
  2. Zakupy produktów w Onninen OnnShop o wartości minimum 20 000 zł netto lub/i produktów partnerów promocji, które liczone są podwójnie, co oznacza, że próg dla partnerów promocji wynosi minimum 10 000 zł.
 7. Nagrody: Karty prezentowe do sklepu sportowego Decathlon o wart. 100 zł lub wielokrotności, max 500 zł.
 8. Pula dostępnych nagród: karty prezentowe o łącznej wartości 30 000 zł.
 9. Klient może odebrać 5 nagród w trakcie trwania promocji, tj. karty prezentowe o łącznej wart. max. 500 zł. 
 10. Formularz rejestracyjny do promocji aktywny jest do zakończenia promocji.
 11. Rozstrzygnięcie promocji odbędzie się po zakończeniu promocji na podstawie raportu sprzedaży, zatwierdzonego przez koordynatora promocji internetowych Onninen.
 12. Lista Zwycięzców będzie zamieszczona na stronie głównej onninen.pl, po zalogowaniu do systemu zakupów internetowych OnnShop. 
 13. W promocji biorą udział zakupy klientów udokumentowane fakturami VAT.
 14. Zakupy dokonane w okresie trwania promocji będą sumowane.
 15. Nagroda zostanie wysłana na adres firmy po zakończeniu promocji.
 16. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów, zgodnie z kolejnością rejestracji w promocji.
 17. Wyłączenia z promocji: Promocja nie obejmuje zakupów inwestycyjnych, produktów sprowadzanych od producentów na życzenie klienta.
 18. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 19. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy Onninen Sp. z o.o.
 20. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.
 21. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyn.
 23. W przypadku zwrotu przez Klienta towaru objętego promocją, na podstawie którego została przekazana nagroda Klient zobowiązany jest zwrócić nagrodę w nienaruszonym stanie lub zwrócić wartość nagrody.


Koordynacja promocji:
Zespół OnnShop 
Tel. +48 22 567 90 90
[email protected]