Promocja Aniro - Zestaw wkrętaków gratis!

Dodano: 2021 4 30, Fri


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 31.05.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Aniro
 
O wartości:

min. 2 499 zł netto
 
Nagroda:

zestaw wkrętaków z wymienną klingą

Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy ANIRO SP. Z O.O z siedzibą w Toruniu, ul Chrobrego 64, Nip. 5252336245 zwaną w dalszej części regulaminu Aniro.
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Promocji: od 01 maja 2021 r do 31 maja 2021 r lub do wyczerpania zapasów.
 4. Przedmiotem Promocji objęte są wszystkie produkty marki Aniro, dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
 5. Założenia Promocji:

Klient za zakup:

Produktów marki Aniro objętych promocją o łącznej wartości min. 2 499 zł netto, w trakcie trwania Promocji otrzymuje nagrodę – Zestaw wkrętaków VDE z wymienną klingą Ironside.

 Pula nagród 25 szt. Nagrodzeni zostaną Klienci z najwyższymi zakupami po przekroczeniu minimalnego progu.

 1. Odbiorcy uczestniczący w Promocji firmy Aniro dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat, zakupy mogą się sumować.
 2. Odbiorcy przysługuje prawo do max. 1 nagrody w ramach całej akcji promocyjnej.
 3. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów promocyjnych firmy Aniro przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres: 1 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku izatwierdzonego przez koordynującego przebieg Promocji Category Managera w terminie do 21 dni po zakończeniu promocji.
 1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportów sprzedaży o których mowa w pkt. 8 regulaminu
 2. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 3. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.