Promocja Dymo - Drukarka Dymo Gratis!

Dodano: 2021 1 29, Fri


Odbierz drukarkę Dymo Rhino 4200 za zakup taśm marki Dymo za min. 1 000 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.01.2021 r. - 28.02.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

taśm marki Dymo
 
O wartości:

min. 1 000 zł netto
 
Nagroda:

Dymo Rhino 4200

Klientowi przysługuje prawo do odbioru 3 nagród w okresie trwania promocji.  

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

  Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Newell Rubbermaid Poland z siedzibą w Brodnicy, adres:  Manieczki, Wybickiego 2, 63-112 Brodnica

  1. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz sklepie internetowym Onnshop.pl, dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Czas trwania promocji: od 01 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku lub do wyczerpania zapasów
  3. Przedmiotem promocji objęte są: Taśmy Newell określone w załaczniku nr 1 do regulaminu.
  4. Zasady promocji: Promocja polega na tym, że przy zakupie przez Klienta Onninen w terminie od  01 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku asortymentu objętego promocją, okreslonego w punkcie 3 regulaminu za kwotę 1.000 zł netto – Klient otrzymuje nagrodę
  1. Nagrodą w promocji jest: Drukarka DYMO RHINO 4200 19mm box klawiatura Qwerty S0955980 Pula nagród: 10 szt.

  1. Klient ma prawo do odbioru max. 3 nagród w okresie promocji.
  2. Odbiorcy/Klienci uczestniczący w promocji dotyczącej firmy NEWELL POLAND dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
  3. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży produktów objętych promocją, o których mowa w pkt. 3 regulaminu przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji tj. od  01 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującą przebieg promocji tj. Marte Janecką w  terminie do 14 dni po zakończeniu promocji.
  4. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o transakcji do wyczerpania zapasów
  5. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
  6. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.