Promocja Eaton - Polar Gratis!

Dodano: 2020 11 5, Thu


Odbierz ciepły polar za zakup dowolnych produktów marki Eaton za min. 500 zł netto! Tylko w stacjonarnych oddziałach Onninen Express!

Promocja Eaton - Polar Gratis!

Promocja skierowana jest tylko do klientów oddziałów https://onninen.it/static/svg/logo-onninen-express.svgSprawdź listę oddziałówi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.11.2020 r. - 30.11.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnych produktów marki Eaton
 
O wartości:

min. 500 zł netto
 
Nagroda:

polar

Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy VALVEX S.A. z siedzibą przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 w Jordanowie, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS0000026818, NIP: 735-00-24-499.

  2.    Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen Express dla Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  3.    Czas trwania promocji: od 1 listopada 2020 do 30 listopada 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

  4.    Przedmiotem promocji jest: cały asortyment firmy EATON  dostępne w Punktach Sprzedaży Onninen EXPRESS

  5.    Nagrodą w promocji jest : polar (pula nagród 369 szt.)                                     

  6.    Zasady Promocji:

  Za zakup o wartości 500 zł netto produktów  firmy EATON wymienionych w punkcie 4 regulaminu  w okresie trwania Promocji , Klient otrzymuje nagrodę – Polar

  7.    Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży za okres wymieniony w pkt. 3 niniejszego Regulaminu przygotowanego przez analityka z ramienia organizatora  a następnie przekazanego przez koordynującego przebieg Konkursu.

  8.    Rozliczenie Promocji jest jednorazowe i ma miejsce w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania i zatwierdzenia przez Organizatora Raportu Sprzedaży. 

  9.    Klient ma prawo do wielokrotności nagrody, przy spełnieniu warunku z punktu 7 regulaminu. 

  10.  Nagrody będą przekazywane, do opiekunów klientów w celu dostarczenia ich do Klientów, w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 9 regulaminu.

  11.  Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

  12.  Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość w gotówce.

  13.  Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji - stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

  14.  Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody jeśli wystąpiły przeterminowania w płatnościach na rzecz organizatora powyżej 14 dni.