Promocja ETI - Karta Decathlon gratis!

Dodano: 2021 4 30, Fri


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 31.05.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki ETI
 
O wartości:

min. 2 399 zł netto
 
Nagroda:

karta Decathlon o wartości 200 zł

Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Eti Polam Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, Nip: 568-13-70-113,
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz sklepie internetowym Onnshop.pl,  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 1 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.
 4. Przedmiotem promocji objęte są wszystkie produkty firmy Eti dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
 5. Odbiorca/Klient za zakup produktów objętych promocją, o których mowa w pkt.4 regulaminu w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku: Zakup za kwotę 2 399 zł netto otrzymuje nagrodę – Karta Decatlon o wartości 200 zł (pula nagród 30 szt.)

 Nagrodzonych zostanie 30 klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu progu zakupowego

 1. Odbiorcy uczestniczący w promocji dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku.
 1. Klient ma prawo do odbioru 1 nagrody, przy spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 5
 2. Rozstrzygnięcie promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów objętych promocja za okres trwania promocji tj. od 1 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku.
 1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen od daty zatwierdzenia raportu w terminie 21 dni od daty zatwierdzenia raportu.
 2. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 3. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość w gotówce.
 4. Promocją nie jest objęta sprzedaż w cenach specjalnych (tj. przetargi i oferty, gdzie udzielono dodatkowy rabat).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydawania nagród innych niż wymienione w regulaminie pod warunkiem, że ich wartość będzie zbliżona do nagród wymienionych powyżej.
 7. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta objętego promocją, na podstawie którego to została przekazana nagroda Klient zobowiązany jest zwrócić nagrodę w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu.
 8. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.