Promocja ETI - Podgrzewacz do żywności gratis!

Dodano: 2020 11 6, Fri


Odbierz podgrzewacz do żywności za zakup dowolnych produktów marki ETI za kwotę min.1 999 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.11.2020 r. - 30.11.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnych produktów marki ETI
 
O wartości:

min. 1999 zł netto
 
Nagroda:

podgrzewacz do żywności

Zakupy dokonane w okresie trwania promocji mogą być sumowane. Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Eti Polam Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, Nip: 568-13-70-113.
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Promocji: od 1 listopada 2020 roku do  30 listopada 2020 roku
 4. Przedmiotem Promocji objęte są wszystkie produkty firmy ETI.
 5. Odbiorca/Klient za zakup produktów objętych promocją, o których mowa w pkt.4 regulaminu w okresie od 1 listopada 2020 roku do  30 listopada 2020 roku: Zakup za kwotę 1 999 zł netto  otrzymuje nagrodę – Elektryczny podgrzewacz na żywność Lunch Box LB520 (pula nagród 25 szt.) Nagrodzonych zostanie 25  klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu progu zakupowego 
 6. Odbiorcy uczestniczący w promocji dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat w okresie od 1 listopada 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.
 7. Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody , przy spełnieniu warunków o których mowa  w pkt. 5
 8. Rostrzygnięcie promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów objętych promojcja za okres trwania promocji tj. od 1 listopada 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.
 9. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen od daty zatwierdzenia raportu w teminie 21 dni od daty zatwierdzenia raportu.
 10. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 11. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość w gotówce.
 12. Promocją nie jest objęta sprzedaż w cenach specjalnych (tj. przetargi i oferty gdzie udzielono dodatkowy rabat).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydawania nagród innych niż wymienione w regulaminie pod warunkiem, że ich wartość będzie zbliżona do nagród wymienionych powyżej.
 15. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta objętego promocją, na podstawie którego to została przekazana nagroda Klient zobowiązany jest zwrócić nagrodę w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu.
 16. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 17. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.