Promocja Fluke - Wózek transportowy gratis!

Dodano: 2021 3 29, Mon


Odbierz wózek transportowy za zakup produktów marki Fluke za min. 6 900 zł netto! 

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.04.2021 r. - 30.06.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Fluke
 
O wartości:

min. 6 900 zł netto
 
Nagroda:

wózek transportowy

Zostanie nagrodzonych 13 Klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu minimalnego progu zakupowego.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

  1. Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Fluke Europe BV PO Box 1186 NL-5602BD, Eindhoven, Netherlands
  2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Czas trwania Promocji: od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów
  4. Przedmiotem Promocji objęte są wszystkie produkty dostawcy dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
  5. Założenia Promocji i nagrody: Klient za zakup w okresie trwania Promocji asortymentu określonego w punkcie 4 regulaminu otrzyma nagrodę:

  Nagroda w Promocji:

  za zakup za min. 6 900 PLN – nagroda – wózek narzędziowy

  Pula nagród 13 szt.

  Zostanie nagrodzonych 13 Klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu minimalnego progu zakupowego.

  1. Klient ma prawo do odbioru 1 nagrody w trakcie promocji po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu.
  1. Odbiorcy uczestniczący w promocji firmy FLUKE dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
  2. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów promocyjnych firmy FLUKE przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen w okresach miesięcznych i zatwierdzonych przez koordynującego przebieg Promocji Product Managera w terminie do 21 dni po zakończeniu promocji.
  3. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportów sprzedaży o których mowa w pkt. 8 regulaminu.
  4. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
  5. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
  6. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.