Promocja Gebo - eBon Onninen gratis!

Dodano: 2020 11 17, Tue


Odbierz eBon Onninen za zakup dowolnych produktów marki Gebo za min. 500 zł netto

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 17.11.2020 r. - 30.11.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnych produktów marki Gebo
O wartości:

min. 500 zł netto
 
Nagroda:

eBon Onnienn o wartości 50 zł

Wartość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 4 nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

   1. Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.
   2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
   3. Czas trwania Promocji: od 17 listopada 2020 r do 30 listopada 2020 r.
   4. Przedmiotem Promocji objęte są wszystkie produkty marki Gebo, dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
   5. Założenia Promocji:

   Za zakup produktów Gebo o wartości minimum 500 zł netto  - Klient otrzyma nagrodę:

   e- Bon o wartości 50 zł na zakupy w OnnShop

   1. Odbiorcy uczestniczący w Promocji firmy Gebo dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat, zakupy mogą się sumować.
   2. Odbiorcy przysługuje prawo do max. 4 nagród określonych w punkcie 5 regulaminu w ramach całej akcji promocyjnej.
   3. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów promocyjnych firmy Gebo przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres:

   1. a) 17 listopada 2020 roku do 30 listopada 2020 roku

   i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg Promocji Category Managera w terminie do 14 dni po zakończeniu danego cyklu rozliczeniowego promocji.

   1. Nagrody będą przekazywane, dodane do kont OnnShop klientów w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 8 regulaminu.
   2. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
   3. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
   4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.