Promocja Kontakt - Simon - Apple Watch Gratis!

Dodano: 2021 4 30, Fri


Odbierz Apple Watch Series 5 za zakup produktów Kontakt Simon za min. 23 500 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 31.07.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Kontakt Simon
O wartości:

min. 23 500 zł netto
 
Nagroda:

Apple Watch Series 5

Nagrodzonych będzie 9 pierwszych Klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu progu 23 500 zł netto. Odbiorcy przysługuje prawo do max. 1 nagrody w ramach całej akcji promocyjnej.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Kontakt Simon S.A., ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice- Dziedzice, Nip: 652-000-53-66

 1. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Czas trwania promocji: od 1 maja 2021 roku do 31 lipca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów. 

 3. Przedmiotem promocji objęte są wszystkie produkty Kontakt–Simon S.A. dostępne w sieci sprzedaży Onninen.

 4. Założenia promocji: Klienci/Odbiorcy za zakup asortymentu Kontakt-Simon S.A. w sieci sprzedaży Onninen za wartość min. 23500 zł netto w okresie trwania promocji tj. od 1 maja 2021 roku do 31 lipca 2021 roku  otrzymują nagrodę.
 1. Nagroda w promocji: SmartWatch APPLE Watch , Series 5 pula nagród 9 szt.

Nagrodzonych będzie 9 pierwszych Klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu progu 23 500 zł netto

7. Odbiorcy uczestniczący w promocji firmy Kontakt-Simon S.A. dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.

 1. Odbiorcy przysługuje prawo do max. 1 nagroda w ramach całej akcji promocyjnej.

 2. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu Sprzedaży produktów promocyjnych firmy Kontakt-Simon S.A. przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania promocji: tj. od 1 maja 2021 roku do 31 lipca 2021 i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera a następnie Kierownika oddziału Onninen w terminie do 7 dni po zakończeniu promocji.
 1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 9 regulaminu.

 2. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 1. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.