Promocja Legrand - Karta podarunkowa 500 zł Gratis!

Dodano: 2020 11 17, Tue


Odbierz kartę podarunkową o wartości 500 zł za zakup dowolnych produktów marki Legrand za min. 7 199 zł netto

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 16.11.2020 r. - 13.12.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnych produktów marki Legrand
O wartości:

min. 7 199 zł netto
 
Nagroda:

Karta podarunkowa Edenred o wartości 500 zł

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

   1. Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Legrand Polska Sp. z o. o  z siedzibą w    Ząbkowicach Śląskich, ul Waryńskiego 20, Nip. 8870000206 zwaną w dalszej części regulaminu Legrand.
   2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
   3. Czas trwania Promocji: od 16 listopada 2020 r do 13 grudnia 2020 r lub do wyczerpania zapasów.
   4. Przedmiotem Promocji objęte są wszystkie produkty marki Legrand, dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
   5. Założenia Promocji:

   Klient za zakup:

   Produktów marki Legrand objętych promocją o łącznej wartości min. 7 199 zł netto , w trakcie trwania Promocji otrzymuje nagrodę – Karta przedpłacona Edenred o wartości 500 zł brutto

   pula nagród 25 szt.

   Nagrodzeni zostaną Klienci  z najwyższymi zakupami po przekroczeniu minimalnego progu.

   1. Odbiorcy uczestniczący w Promocji firmy Legrand dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat, zakupy mogą się sumować.
   2. Odbiorcy przysługuje prawo do max. 1 nagrody w ramach całej akcji promocyjnej.
   3. Rozstrzygnięce Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów promocyjnych firmy Legrand przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres:

   1. a) 16 listopada 2020 roku do 13 grudnia 2020 roku

    

   i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg Promocji Category Managera w terminie do 21 dni po zakończeniu promocji.

   1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportów sprzedaży o których mowa w pkt. 8 regulaminu
   2. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
   3. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
   4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.