Promocja Legrand - Samsung Galaxy M11 Gratis!

Dodano: 2021 2 1, Mon


Odbierz Samsunga Galaxy M11 za zakup produktów marki Legrand za min. 7 399 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.02.2021 r. - 31.03.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Legrand
 
O wartości:

min. 7 399 zł netto
 
Nagroda:

Samsung Galaxy M11

Klientowi przysługuje prawo do odbioru 1 nagrod w okresie trwania promocji.
Zakupy mogą być sumowane.  

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

  1. Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Legrand Polska Sp. z o. o  z siedzibą w    Ząbkowicach Śląskich, ul Waryńskiego 20, Nip. 8870000206 zwaną w dalszej części regulaminu Legrand.
  2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Czas trwania Promocji: od 01 lutego 2021 r do 31 marca 2021 r lub do wyczerpania zapasów.
  4. Przedmiotem Promocji objęte są wszystkie produkty marki Legrand, dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
  5. Założenia Promocji: Klient za zakup: Produktów marki Legrand objętych promocją o łącznej wartości min. 7 399 zł netto , w trakcie trwania Promocji otrzymuje nagrodę – Smartfon SAMSUNG Galaxy M11 pula nagród 20 szt.

   Nagrodzeni zostaną Klienci  z najwyższymi zakupami po przekroczeniu minimalnego progu.

  1. Odbiorcy uczestniczący w Promocji firmy Legrand dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat, zakupy mogą się sumować.
  2. Odbiorcy przysługuje prawo do max. 1 nagrody w ramach całej akcji promocyjnej.
  3. Rozstrzygnięce Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów promocyjnych firmy Legrand przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres:
   a) 1 lutego 2021 roku do 31 lutego 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg Promocji Category Managera w terminie do 21 dni po zakończeniu promocji.
  1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportów sprzedaży o których mowa w pkt. 8 regulaminu
  2. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
  3. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
  4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.