Promocja Naval - eBon Onninen Gratis!

Dodano: 2020 12 3, Thu


Odbierz eBon Onninen Onnshop o wartości 50 zł za zakup produktów marki Naval (Vexve) za min. 1000 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.12.2020 r. - 31.12.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Vexve
O wartości:

min. 1000 zł
 
Nagroda:

eBon Onninen o wartości 50 zł 

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru wieloktrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.

 

 1. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Czas trwania promocji: od 01 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów

 1. Przedmiotem promocji objęte są wszystkie produkty marki VEXVE dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
 1. Założenia promocji:

 

 1. a) Za jednorazowy zakup produktów o których mowa w pkt. 4 regulaminu o wartości min. 1.000 zł netto Klient otrzymuje nagrodę.

 

 1. Nagroda w promocji: e-Bony na zakupy w Onninen o wartości 50 zł. Pula nagród 50 szt.

 1. Odbiorcy uczestniczący w promocji produktów marki Vexve dokonują zakupów na podstawie faktur Vat.

 1. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży produktów objętych promocją, o których mowa w pkt. 4 regulaminu przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji tj. od 01 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji tj. Piotra Walenię, w  terminie do 14 dni po zakończeniu promocji.

 

 1. W trakcie trwania promocji jednemu Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagordy w okresie promocji.

 

 • Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 8 regulaminu.

 

 1. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.

 

 1. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość w gotówce.

 

 1. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.