Promocja Onnline - Rozwijak Gratis!

Dodano: 2021 3 29, Mon


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.04.2021 r. - 31.05.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów ogrzewania podłogowego w marce Onnline
 
O wartości:

min. 6 000 zł netto
 
Nagroda:

rozwijak

Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 01 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 lub do wyczerpania zapasów
 4. Przedmiotem promocji są: produkty do ogrzewania podłogowego marki Onnline zawarte w załączniku nr. 1 do promocji
 5. Zasady promocji:

      Zakup promocyjnych produktów o wartości min. 6.000netto upoważnia do odbioru        nagrody w postaci - Rozwijak uniwersalny do rur (pula nagród 49 szt.)

 1. Odbiorcy uczestniczący w promocji dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
 2. Zakupy dokonane w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku mogą być sumowane.
 3. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży produktów objętych promocją o których mowa w pkt. 4 umowy przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji tj. od 01 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku  i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji tj. Martę Janecką w terminie do 21 dni po    zakończeniu promocji.
 1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 7 regulaminu.
 2. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów
 3. Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody w trakcie trwania promocji
 4. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników
 5. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowani
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.