Promocja Onnline - Skrzynka Gratis!

Dodano: 2020 11 6, Fri


Odbierz skrzynkę Ironside za zakup chemii instalacyjnej marki Onnline za min. 1 000 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.11.2020 r. - 31.12.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

chemii instalacyjnej marki Onnline
 
O wartości:

min. 1 000 zł netto
 
Nagroda:

skrzynka Ironside

Wartość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji. Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji


1.      Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.

2.      Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.      Czas trwania promocji: od 01 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 lub do  wyczerpania zapasów

4.      Przedmiotem promocji są : chemia instalacyjna w marce Onnline, zawarta w załączniku nr. 1 do promocji

5.      Zasady promocji:

      Zakup promocyjnych produktów o wartości min. 1.000 zł netto upoważnia do odbioru        nagrody w postaci  skrzynki narzędziowej w marce Ironside

6.      Odbiorcy uczestniczący w promocji  dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.

7.      Zakupy dokonane w okresie od 01 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku mogą być sumowane.

8.      Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży produktów objętych promocją o których mowa w pkt. 4 umowy przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania promocji tj.

od 01 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

  i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji tj. Martę Janecką w terminie do 21 dni po    zakończeniu  promocji.

9.      Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 7 regulaminu.

10.  Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów

11.  Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody w trakcie trwania promocji

12.  Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników

13.  Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowani   

14.  Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.