Promocja PCE - Rower gratis!

Dodano: 2021 5 4, Tue


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 30.06.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki PCE
O wartości:

min. 12 000 zł netto
 
Nagroda:

rower 

 Rowery dostępne dla pierwszych trzech klientów, którzy przekroczą próg zakupowy 12 000 zł netto.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy PCE POLSKA Sp. z o.o., NIP : 882-10-00-347 zwanej dalej „PCE”
 2. Promocja organizowana jest dla osób zarejestrowanych w sklepie internetowym Onnshop, onnshop.pl oraz w Punktach Sprzedaży Onninen dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 1 maja do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.
 4. Przedmiotem promocji objęte są wszystkie produkty firmy PCE POLSKA Sp. z o.o. dostępne w sieci sprzedaży Onninen tj. magazyn centralny Teolin i oddziały Onninen.
 5. Założenia promocji: Klienci za zakup produktów marki PCE w określonym progu zakupu (12.000 zł netto), w okresie trwania promocji mogą otrzymać nagrodę, po spełnieniu wszystkich warunków: 

  Rower górski  Author Trophy

  (pula nagród 3 szt.)

  Nagrodzonych zostanie 3 Klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu wymaganego progu zakupowego tj.

  12.000 zł netto

   

  Promocja nie obejmuje sprzedaży inwestycyjnej oraz sprzedaży na warunkach specjalnych.

 6. Odbiorcy uczestniczący w promocji firmy PCE dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
 7. Zakupy dokonane w okresie promocji mogą być sumowane.
 8. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu  Sprzedaży produktów promocyjnych marki PCE,  przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji: tj. 

  od 1 maja do 30  czerwca 2021 roku

  i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera a następnie Kierownika oddziału Onninen w terminie do 21 dni po zakończeniu promocji.

 9. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 9 regulaminu.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawdo do odbioru maksymalnie 1 nagrody (kompletu) w trakcie trwania promocji.
 11. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 12. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 13. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresów promocyjnych są przeterminowana powyżej 7 dni.