Promocja Preis - Zestaw bitów gratis!

Dodano: 2021 3 26, Fri


Odbierz zestaw bitów za zakup produktów marki Preis za min. 5 000 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.03.2021 r. - 31.05.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Preis
 
O wartości:

min. 5 000 zł netto
 
Nagroda:

zestaw bitów

Klient ma prawo do odbioru max. 2 nagród.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

   

  1. Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Preis.
  2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Czas trwania Promocji: od 1 marca 2021r do 31 maja 2021 r lub do wyczerpania zapasów nagród.
  4. Przedmiotem Promocji objęte są wszystkie produkty dostawcy Preis, dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
  5. Założenia Promocji:

  Klient za zakup:

  Produktów dostrawcy Preis o łącznej wartości min. 5 000 zł netto w trakcie trwania Promocji, otrzymuje nagrodę:

   

  Zestaw Felo ERGONIC K-Box (20 cz.)

  Odbiorcy uczestniczący w Promocji firmy Preis dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur VAT. Zakupy mogą się sumować.

  1. Odbiorcy przysługuje prawo do max. 2 nagród w ramach całej akcji promocyjnej.
  2. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów promocyjnych dostawcy Preis przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres od 1 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg Promocji Category Managera w terminie do 21 dni po zakończeniu Promocji.
  3. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportów sprzedaży, o których mowa w pkt. 7 regulaminu.
  4. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
  5. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
  6. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.