Promocja Elektro - Plast Opatówek - Zestaw Wkrętaków Gratis!

Dodano: 2021 2 1, Mon


Odbierz zestaw wkrętaków za zakup produktów marki Elektro - Plast Opatówek za min. 1 599 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.02.2021 r. - 31.03.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

pompy  marki Elektro - Plast Opatówek
O wartości:

1 599 zł netto
 
Nagroda:

zestaw wkrętaków VDE  z wymienną klingą marki Ironside

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Regulamin promocji

  1. Organizatorem konkursu jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
  2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców (Klientów) będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Konkursu prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Czas trwania promocji: od 1 lutego 2021 do 31 marca 2021 lub do wyczerpania zapasów.
  4. Przedmiotem promocji jest : wszystkie produkty dostawcy ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK. Nagrodą w promocji jest zestaw wkrętaków VDE z wymienną klingą Ironside (pula nagród: 30 szt.)
  5. Za zakup produktów wymienionych w punkcie 4 regulaminu  o wartości  1 599 zł netto, w okresie trwania Promocji - Klient otrzymuje nagrodę.

  6. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży za okres wymieniony w pkt. 3 niniejszego Regulaminu przygotowanego przez analityka z ramienia organizatora a następnie przekazanego przez koordynującego przebieg Konkursu tj. Łukasza Owczarka.
  7. Rozliczenie Promocji jest jednorazowe i ma miejsce w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania i zatwierdzenia przez Organizatora Raportu Sprzedaży.
  8. Klient ma prawo do 1 nagrody w trakcie trwania promocji.
  9. Nagrody będą przekazywane, do opiekunów klientów w celu dostarczenia ich do Klientów, w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 7 regulaminu.
  10. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
  11. Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość w gotówce.
  12. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji - stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
  13. Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody jeśli wystąpiły przeterminowania w płatnościach na rzecz organizatora powyżej 14 dni.