Promocja Philips - Kamera lub Kawiarka Gratis!

Dodano: 2020 11 19, Thu


Odbierz kawiarkę Bialetti lub kamerę Xiaomi za zakup opraw oświetleniowych Philips w marce Ledinaire i Pila za min. 2 000 zł lub 7 000 zł netto

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.09.2020 r. - 28.02.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

opraw oświetleniowych Philips w marce Ledinaire i Pila
O wartości:

2 000 zł netto lub 7 000 zł netto
 
Nagroda:

kawiarka Bialetti Moka Express lub kamera Xiaomi YI Home

Klientowi przysługuje prawo do odbioru 1 nagrody w okresie trwania promocji. Rozliczenie promocji odbędzie się na podstawie miesięcznych raportów przez dział Marketingu zgodnie z miesięcznymi okresami rozliczeniowymi promocji

Regulamin promocji

1.   Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852

w porozumieniu z firmą Signify Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (adres: Ul. Kossaka 150, 64-920 Piła, NIP: 5272707130

2.   Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.   Czas trwania promocji: od 01 września  2020 do 28 lutego 2021 roku lub do wyczerpania zapasów

4.   Przedmiotem promocji objęte są: Oprawy  Philips  w marce Ledinaire i Pila

5.   Promocja składa się z kategorii:
 a)      Promocja progowa z nagrodami – polega na dokonaniu przez Klientów w okresie promocji zakupu opraw firmy Philips określonych w punkie 4 regulaminu w określonych progach.

6.   Odbiorcy uczestniczący w promocji „Opraw PHILIPS w marce Ledinaire i Pila” dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.

7.   Zakupy dokonane w okresie promocji mogą być sumowane w rozliczeniowych okresach miesięcznych.

8.   Promocja ” Opraw PHILIPS w marce Ledinaire i Pila” składa się z dwóch kategogorii:
  a)      przy zakupie za min. 2 000 PLN netto asortymentu objętego promocją– Kawiarka BIALETTI Moka Express 3TZ  (pula nagród na miesiąc: 12 szt.)

 b)       przy zakupie za min. 7 000 PLN netto asortymentu objętego promocją – Kamera IP XiAOMI YI Home  (pula nagród na miesiąc: 4 szt.)

Miesięcznie zostanie nagrodzonych 16 Klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu określonych progów.
 
9.   Rozliczenie promocji odbędzie się na podstawie miesięcznych raportów przez dział Marketingu zgodnie z miesięcznymi okresami rozliczeniowymi promocji:

1.09-30.09.2020

1.10-31.10.2020

1.11-30.11.2020

1.12-31.12.2020

1.01-31.01.2021

1.02-28.02.2021


10.       Klientowi przysługuje max. 1 nagroda w okresie promocji.

10. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen  w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 14 dni od daty rozliczenia  promocji za poprzedni miesiąc.

11. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

12. Organizator promocji nie nalicza i nie odprowadza należnych podatków, które winien uiścić Uczestnik.

13. Promocją objęte są oprawy Ledinaire i Pila.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyn.

15. Organizator zastrzega, że nie będzie wypłacał różnicy między wartością należnej Uczestnikowi nagrody, a wartością wybranych przez niego nagród rzeczowych.

16. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na inną.

17. Jeden uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody w okresie Promocji.

18. Onninen zastrzega sobie prawo do zamiany modelu nagrody na równoważną.