Promocja Roca - Zestaw Gamingowy Gratis!

Dodano: 2021 5 4, Tue


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 31.07.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Roca
O wartości:

min. 5000 zł netto
 
Nagroda:

Zestaw gamingowy 

 Klientowi przysługuje prawo do odbioru 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy ROCA POLSKA SP. Z O.O., 44-109 GLIWICE ul. WYCZÓŁKOWSKIEGO 20, Nip: 9691111800, zwaną w dalszej części regulaminu ROCA.
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Promocji: od 01 maja 2021 roku do 31 lipca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów 
 4. Przedmiotem Promocji jest: cały asortyment firmy ROCA dostępny w sieci sprzedaży Onninen.
 5. Założenia i nagrody Promocji: Klient za zakup w okresie trwania Promocji asortymentu określonego w punkcie 4 regulaminu na kwotę minimum 3 500 zł/netto otrzymuje nagrodę.
 6. Nagrody w Promocji: Zestaw NATEC-GENESIS Cobalt 330; 
 7. Ilość nagród:  43  szt.
 8. Nagrodzonych zostanie 43 Klientów z najwyższymi zakupami po spełnieniu warunku pkt. 5 regulaminu
 9. Odbiorcy uczestniczący w Promocji firmy ROCA dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat, zakupy mogą się sumować.
 10. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów promocyjnych firmy ROCA przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania Promocji: tj. 

  od 01 maja 2021 roku do 31 lipca 2021 roku

   i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg Promocji Category Managera w terminie do 14 dni po zakończeniu danego cyklu rozliczeniowego Promocji.
 11. Nagrody będą przekazywane, do opiekunów klientów w celu dostarczenia ich do Klientów, w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 8 regulaminu.
 12. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru 1 nagrody w trakcie trwania Promocji po spełnieniu warunków o których mowa w pkt. 5 Regulaminu
 14. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 15. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.