Promocja Zircon Lange Łukaszuk - Zestaw wkrętaków Gratis!

Dodano: 2021 1 15, Fri


Odbierz zestaw wkrętaków za zakup produktów marki Zircon za min. 200 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 11.01.2021 r. - 28.02.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Zircon
O wartości:

min. 200 zł netto
 
Nagroda:

zestaw wkrętaków

 Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji. Zakupy mogą być sumowane. 

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.

 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Czas trwania promocji: od 11 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

 4. Przedmiotem promocji objęte są produkty ZIRCON marki Lange Łukaszuk dostępne w sieci sprzedaży Onninen, okreslone w załaczniku nr 1 do regulaminu.

 5. Założenia promocji: Klienci/Odbiorcy za zakup objętego promocją asortymentu Lange Łukaszuk w sieci sprzedaży Onninen w okresie trwania promocji za kwotę: 200 zł netto – Klient otrzymuje zestaw 6 wkrętaków  

 6. Odbiorcy uczestniczący w promocji firmy Lange Łukaszuk dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.

 7. Klient ma prawo do odbioru wielokrotności nagród, przy spełnieniu warunków określonych w regulaminie.

 8. Zakupy w czasie promocji mogą być sumowane.

 9. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu Sprzedaży produktów promocyjnych firmy Lange Łukaszuk przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania promocji: tj. od 11 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera a następnie Kierownika oddziału Onninen w terminie do 14 dni po zakończeniu promocji.
 1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 9 regulaminu.

 2. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 1. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

 2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.