Promocja Scheppach - Torba narzędziowa Gratis!

Dodano: 2020 11 6, Fri


Odbierz torbę narzędziową za zakup elektronarzędzi marki Scheppach za min. 600 zł netto!

Promocja Vaillant - Bony Onninen Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.11.2020 r. - 31.12.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

elektronarzędzi marki Scheppach
 
O wartości:

min. 600 zł netto
 
Nagroda:

torba narzędziowa

W okresie trwania promocji zakupy mogą być sumowane. Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji


1.      Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.

 
2.      Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


3.      Czas trwania promocji: od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.


4.      Przedmiotem promocji objęte są produkty w marce Scheppach dostępne w sieci sprzedaży Onninen zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.


5.      Założenia promocji: Klienci/Odbiorcy za zakup objętych promocją produktów marki Scheppach  w sieci sprzedaży Onninen w okresie trwania promocji za kwotę 600 zł netto – Torbę narzędziową FXA .Pula nagród: 20 szt.

6.      Odbiorcy uczestniczący w promocji produktów marki Scheppach dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.

7.      Klient ma prawo do odbioru wielokrotności nagrody w okresie promocji.

8.      Zakupy w czasie promocji mogą być sumowanie.

9.      Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu  Sprzedaży produktów promocyjnych marki Scheppach przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania promocji: tj.

od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera a następnie Kierownika oddziału Onninen w terminie do 14 dni po zakończeniu promocji.

10.  Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 9 regulaminu.

11.  Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

12.  Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

 13.  Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.