Promocja Schneider Electric - Generator ozonu Gratis!

Dodano: 2021 4 30, Fri


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 31.05.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Schneider Electric
 
O wartości:

min. 6 699 zł netto
 
Nagroda:

generator ozonu

Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

  1. Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Schneider Electric Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, nip: 522-00-11-965
  2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Czas trwania Promocji: od 1 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.
  4. Przedmiotem promocji objęte są: produkty wszystkie produkty marki Schneider Electric dostępnych w sieci sprzedaży Onninen zgodnie z cennikiem dostawcy obowiązującym w dniu rozpoczęcia promocji.
  5. Założenia promocji: Klienci za zakup produktów marki Schneider Electric określonych w punkcie 4 regulaminu, w okresie trwania promocji tj. 1 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku:
  6. Zakup o wartości min. 6 699 zł netto Klient otrzymuje:Generator ozonu - 7000 mg/h - 94 W Pula nagród: 13 szt.NAGRODZONYCH ZOSTANIE 13 KLIENTÓW Z NAWYŻSZYMI ZAKUPAMI PO PRZEKROCZENIU PROGÓW ZAKUPOWYCH
  7. Promocja nie obejmuje sprzedaży inwestycyjnej oraz na warunkach specjalnych
  8. Odbiorcy uczestniczący w Promocji marki Schneider Electric dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
  9. Zakupy dokonane w okresie Promocji mogą być sumowane.
  10. Klient ma prawo do odbioru w trakcie trwania promocji max. 1 nagrody w trakcie trwania promocji.
  11. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu Sprzedaży produktów promocyjnych marki Schneider Electric, przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania Promocji: tj. od 1 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku  i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Łukasza Owczarka w terminie do 21 dni po zakończeniu Promocji
  12. Nagrody będą przekazywane, do opiekunów klientów w celu dostarczenia ich do Klientów, w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 10 regulaminu
  13. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
  14. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
  15. Organizator informuje, że warunkiem wydania nagrody jest brak zaległości płatniczych w stosunku do firmy Onninen.