Promocja Simet - Kamera samochodowa Gratis!

Dodano: 2021 1 21, Thu


Odbierz kamerę samochodową za zakup produktów Simet za min. 1 900 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.01.2021 r. - 31.03.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Simet
O wartości:

min. 1 900 zł netto
 
Nagroda:

kamera samochodowa 

Klientowi przysługuje prawo do odbioru 1 nagrody w okresie trwania promocji.  Zakupy mogą być sumowane.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

  1. Organizatorem konkursu jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Simet S.A. ul. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra, NIP: 611-21-12-204, KRS  0000032994 Sąd Rejonowy we Wrocławiu z kapitałem zakładowym w kwocie: 11 223 990,00 PLN, zwanej dalej „SIMET”.

  2. Promocja organizowana jest dla osób zarejestrowanych w sklepie internetowym Onnshop, onnshop.pl oraz w Punktach Sprzedaży Onninen dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  3. Czas trwania promocji: od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

  4. Przedmiotem promocji objęte są asortyment marki SIMET z wyłączeniem produktów SIMTEC (Warystorowe ograniczniki przepięć).

  5. Założenia promocji: Klienci za zakup produktów marki SIMET w określonym progu zakupu, w okresie trwania promocji mogą otrzymać nagrodę, po spełnieniu wszystkich warunków:

  6. Za zakup produktów SIMET za min. 1900 zł netto w okresie promocji, Klient otrzymuje nagrodę w postaci : kamery samochodowej (rejestratora)  ROADCAM 1 CE (pula nagród 60 szt.)

  Nagrodzonych będzie 60 pierwszych Klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu progu 1900 zł

  Promocja nie obejmuje sprzedaży inwestycyjnej oraz sprzedaży na warunkach specjalnych.

  7. Odbiorcy uczestniczący w promocji firmy SIMET dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.

  8. Zakupy dokonane w okresie promocji mogą być sumowane.

  9. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu  Sprzedaży produktów promocyjnych marki SIMET ,  przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji: tj. Od 1 stycznia do 31 marca 2021  i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera a następnie Kierownika oddziału Onninen w terminie do 21 dni po zakończeniu promocji.

  10. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 9 regulaminu.

  11. Uczestnikowi przysługuje prawdo do odbioru maksymalnie 1 nagrody w trakcie trwania promocji.

  12.Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

  13. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

  14. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

   15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresów promocyjnych są przeterminowana powyżej 7 dni.