Promocja Termet - Kurtka Gratis!

Dodano: 2020 12 8, Tue


Odbierz kurtkę za zakup kotłów kondensacyjnych marki Onnline! 

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.12.2020 r. - 31.01.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

kotła kondensacyjnego marki Onnline
W ilości:

min. 2 szt.
 
Nagroda:

Kurtka Delta Plus

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru 3 nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 01 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów
 4. Przedmiotem promocji są : kotły kondensacyjne jednofunkcyjny Onnline (indeks: CGW174; CGW175); kocioł  kondensacyjny dwufunkcyjny Onnline (indeks: CGW176)
 5. Zasady promocji:  Zakup 2  sztuk kotłów określonych w pkt. 4 regulaminu, upoważnia do odbioru  nagrody w postaci  - Kurtka z Delata Plus – HELSINKI2
 1. Klient ma prawo do odbioru 3 nagród w trakcie trwania promocji.
 2. Odbiorcy uczestniczący w promocji dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
 3. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży produktów objętych promocją o których mowa w pkt. 4 umowy przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okresy promocji tj. od 01 grudnia 2020 roku  do 31 stycznia 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji tj. Tomasza Kopka w terminie do 14 dni po    zakończeniu  promocji.
 1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 7 regulaminu.
 2. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów.
 3. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników
 4. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowani
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.