Promocja Wavin - Zestaw Felo Gratis!

Dodano: 2021 4 30, Fri


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 31.05.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

rury Wavin Kameleon PE-RT/EVOH/PE-RT PN6
 
W ilości:

min. 2.400 mb.
 
Nagroda:

zestaw Felo Smart R-GO

Klient ma prawo do odbioru max. 3 nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

  1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852
  2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Czas trwania promocji: od 1 maja 2021 do 31 maja 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.
  4. Przedmiotem promocji objęte są:

  CNB351

  RuraPE-RT/EVOH/PE-RT PN6 16x2.0 200m zielona Kameleon

  3087901

  CNB352

  RuraPE-RT/EVOH/PE-RT PN6 17x2.0 200m zielona Kameleon

  3087902

  CNB353

  RuraPE-RT/EVOH/PE-RT PN6 17x2.0 560m zielona Kameleon

  3087903

  CNB350

  RuraPE-RT/EVOH/PE-RT PN6 16x2.0 600m zielona Kameleon

  3087900

  1. Założenia promocji: za zakup w okresie promocji 2400m rur określonych w punkcie 4 regulaminu, Klient otrzymuje Zestaw FELO Smart R-GO (36cz.).

   

  KLIENTOWI PRZYSŁUGUJĄ MAKSYMALNIE 3 NAGRODY W TRAKCIE TRWANIA PROMOCJI.

   

  1. Odbiorcy uczestniczący w promocji Wavin dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur VAT.
  2. Klient na podstawie zakupu i spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5, w okresie 0d 1 maja 2021 do 31 maja 2021 roku ma prawo do odbioru nagrody w puncie sprzedaży w którym dokonał promocyjnego zakupu.
  3. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów objętych promocją, o których mowa w pkt. 4 umowy, przygotowanych przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji, tj. od 1 maja 2021 do 31 maja 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji, tj. Martę Janecką, w terminie do 21 dni po zakończeniu promocji.
  4. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu, w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt.8 regulaminu.
  5. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych uczestników.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.
  7. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość w gotówce.
  8. Organizator informuje, że nagrody wydane w promocji stanowią dla uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
  9. Organizator ma prawo zakończyć promocję wcześniej.