Zasady loterii

Zgłoś się do loterii, zrób zakupy w jednym z trzech kanałów i zbieraj zdrapki, losy

Pamiętaj aby wrzucić do koszyka minimum 1 produkt partnera loterii!

Klienci inwestycyjni

1 los
za każde wydane 5 000 zł

 

Klienci internetowi OnnShop

1 e-zdrapka
za każde wydane 800 zł

 

Klienci sieci EXPRESS

1 zdrapka
za każde wydane 300 zł

 

Odbiór nagród:

Klienci inwestycyjni

Losowanie nagród będzie się odbywało w terminach: 06 VIII 2020, 07 IX 2020, 06 X 2020, 06 XI 2020. Odbiór nagród ustalany będzie indywidualnie ze zwycięzcami.

zobacz nagrody
 

Klienci internetowi OnnShop

E-zdrapki przynawane są losowo i będą rozsyłane do zwycięzców drogą elektroniczną. Lista wygranych będzie publikowana cyklicznie w OnnShop.

zobacz nagrody
 

Klienci sieci EXPRESS

Nagrody zdobyte ze zdrapek można odbierać od razu po dokonaniu zakupów w punkcie sprzedaży.

zobacz nagrody

 

Do udziału w finale losowania uprawnia:

Losowanie główne już 7 grudnia 2020

Klienci inwestycyjni

1 los = 5 000 zł

 

Klienci internetowi OnnShop

1 los = 5x 800 zł = 4 000 zł

 

Klienci sieci EXPRESS

1 los = 10x 300 zł = 3 000 zł

 

Wielokrotność losów zwiększa szansę na wygraną nagrody glównej - samochodu VW Caddy!

Do rejestracji wystarczy NIP klienta Onninen. Rejestracja do loterii dokonana w danym dniu miesiąca oznacza, że zakupy będą zaliczały się do finału losowania o nagrodę główną i miesięczną (dla klientów inwestycyjnych) od pierwszego dnia miesiąca. Przykład - uczestnik dokonał rejestracji 19 lipca co oznacza, że zaliczone zostaną mu promocyjne zakupy od 1 lipca. Wyjątek stanowi czerwiec. Rejestracja w czerwcu oznacza, że zakupy będą naliczone od dnia rozpoczęcia loterii, nie od pierwszego dnia miesiąca.

 

Uczestnicy loterii

Uczestnikiem Loterii może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny z wyłączeniem firm konkurencyjnych podczas losowań miesięcznych i głównych (nie dotyczy e-zdrapek w OnnShop oraz zdrapek w sieci Express). Każdy klient Onninen może dokonać zakupu w dowolnym dla niego kanale sprzedaży, tym samym dając sobie szansę na zdobycie dodatkowych nagród.