Odbierz bon Sodexo 20 zł za zakup
ograniczników marki Dehn za min 400 zł netto!

Promocja Dehn - Bon Sodexo 20 zł Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: 01.03.2018r. - 30.04.2018r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

ograniczników DEHNshield TNS, DEHNguard S oraz DEHNguard M TNS
O wartości:

min. 400 zł netto
Nagroda:

bon Sodexo wartości 20 zł
Wartość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji.
Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.
Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia promocji sprzedaży ograniczników przepięć marki DEHN w sieci sprzedaży Onninen.
 2. Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy DEHN POLSKA sp. z o. o.  ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa, NIP: 521-30-50-036.
 3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen na terenie Polski oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja trwa od 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów.
 5. Przedmiotem Promocji są ograniczniki przepięć marki DEHN (DEHNguard M TNS 275, DEHNshield TNS 255, DEHNguard S 275) dostępne w sieci sprzedaży Onninen (indeksy: HDY117, HDY120, HDY115).
 6. Nagrodą w Promocji jest bon Sodexo o wartości  20 zł. Całkowita pula nagród wynosi 70 bonów.
 7. Każdy zakup produktów wymienionych w pkt 4 regulaminu o wartości minimalnej 400 zł netto w okresie trwania Promocji uprawnia do odebrania 1 Nagrody.
 8. Wartość zakupów wskazanych w pkt 6 może być sumowana w okresie trwania Promocji. Przysługuje wówczas 1 nagroda za każdą krotność wartości minimalnej.
 9. Uczestnicy dokonują zakupów objętych Promocją na podstawie faktur VAT.
 10. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu  sprzedaży produktów promocyjnych marki DEHN przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania Promocji i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Łukasza Owczarka w terminie do 14 dni po zakończeniu Promocji. Nagrody będą przekazane do opiekunów klientów w celu dostarczenia ich do Uczestników w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży.
 11. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania Nagrody innych Uczestników.
 12. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 13. Organizator informuje, iż nagrody wydane w Promocji stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 14. W przypadku uprawnionego zwrotu produktów objętych zakupem promocyjnym, wraz z którym wydana została Nagroda (z przyczyn innych niż niezgodność towaru z umową), co spowodowałoby obniżenie kwoty zakupu, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić również Nagrodę w stanie nienaruszonym. W przypadku braku możliwości zwrotu nagrody Uczestnik zostanie obciążony jej kosztami.
 15. Warunkiem wydania Nagrody jest brak zaległości płatniczych w stosunku do firmy Onninen.
 16. Reklamacje związane z przebiegiem niniejszej Promocji należy kierować na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  ul. Emaliowa 28
  02-295 Warszawa
  z dopiskiem reklamacja promocji  – Promocja DEHN
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies