Black Friday

Express
eCom
Instalator
Podhurt

Ustalane indywidualnie z działem Commerce ceny na wybrane produkty producenta na okres Black Friday – wybrany dzień/tydzień w miesiącu listopad.

Wartość udziału w projekcie = udzielony rabat extra na wybrane produkty

Black Friday - media karta

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Eventy, szkolenia i konferencje w Segmentach Klientów/Pracowników

Projekty
Instalator

Promocja marki Dostawców/Patrona podczas eventów, szkoleń w wybranym segmencie Klientów. Spotkania organizowane dla Klientów lub pracowników, wyjazdowe z noclegiem,  połączone z integracją, organizowane w kraju lub za zagranicą.

Eventy, szkolenia i konferencje - Instalator

Warianty prezentacji marki uzależnione od formuły spotkania:

 • Przygotowanie w pełni wyposażonej sali konferencyjnej na prezentację, szkolenie z zakresu produktów Producenta.
 • Dystrybucja  materiałów  reklamowych na spotkaniu.
 • Przygotowane stanowisko wystawiennicze.
 • Loga prezentowane na plakatach, zaproszeniach jako Patronów spotkania.
 • Możliwość przekazania przez Patronów drobnych gadżetów z logo.
 • Konkursy prowadzone podczas spotkań.
 • Możliwość wystawienia rollup-ów reklamowych oraz innych materiałów promujących produkty Patrona w wynajmowanych obiektach na  cele szkoleniowo-integracyjne.
Udział w spotkaniu Cena
Cennik ustalany indywidualnie, zależy od miejsca spotkania integracyjnego. od 3 000 zł netto

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Połomska
tel. +48 42 676 89 09 , mobile +48 507 007 579
katarzyna.polomska@onninen.com
formularz kontaktowy

Gadżety reklamowe z logotypami

Express
Projekty
eCom
Instalator
Przemysł
Infrastruktura
Budownictwo
Podhurt

Oferujemy umieszczenie Państwa logotypu na gadżetach reklamowych produkowanych przez naszą hurtownię. Mogą Państwo zdecydować się na dowolną ilość gadżetów. Gadżety będą rozdawane klientom hurtowni Onninen w podziękowaniu za zakupy i współpracę. Zapewniamy pełen profesjonalizm i wysoką jakość produktów reklamowych.

Gadżety reklamowe z logotypem rozdawane klientom w oddziałach:

Pakiet startowy - torba Pakiet startowy - kubek Długopisy Onninen Pakiet startowy - notes

Torba

Kubki

Długopisy

Notesy

Koszulka Cyfrowy Umysł Onninen Polary  Pakiet startowy - czapka  Miarki rozwijane

Koszulki

Polary

Kaszkiet

Miarki rozwijane

Logotyp na jednym z gadżetów

koszt: 3 000 zł netto / ilość ustalana indywidualnie po wybraniu gadżetu

Przykładowe gadżety reklamowe ustalane indywidualnie.

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Połomska
tel. +48 42 676 89 09 , mobile +48 507 007 579
katarzyna.polomska@onninen.com
formularz kontaktowy

Geolokalizacja

Express
Projekty
Instalator

GeolokalizacjaGeolokalizacja – dotarcie do potencjalnie nowych klientów z wykorzystaniem danych o lokalizacji klientów, przesyłanych za pomocą satelitów GPS oraz adresów IP.

Na podstawie analizy danych socjo-demograficznych osób odwiedzających określone lokalizacje lub internet możemy precyzyjnie określić naszą grupę docelową. Dzięki uzyskanej analizie kolejno możemy przeprowadzić działanie na wybranej grupie w postaci komunikatu sms/mms.

Baza około 20 tys. potencjalnych klientów.

Koszt: 8 000 zł netto – zasięg ogólnopolski
+ koszt nagród/bonusów dla Klienta

Do ustaleń indywidualnych koszt geolokalizacji w wybranej lokalizacji.

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Połomska
tel. +48 42 676 89 09 , mobile +48 507 007 579
katarzyna.polomska@onninen.com
formularz kontaktowy

Kursy e-learningowe dla pracowników Onninen

Express
Projekty

Kursy e-learningowe dla handlowców Onninen (1)Jako w pełni zinformatyzowany partner w handlu proponujemy Państwu - naszym Dostawcom - możliwość organizowania kursów e-lerningowych dla pracowników - handlowców firmy Onninen. Kursy e-lerningowe są prowadzone przez internet i po opracowaniu nie wymagają żadnej ingerencji osób fizycznych. Kursy pozwalają na zapoznanie się pracownikowi z materiałem przygotowanym w wersji elektronicznej. Zapraszamy do współpracy.

Co to jest e-learning?

 1. E-learning to forma samokształcenia, w której pracownik zapoznaje się ze specjalnie opracowanym materiałem w wersji elektronicznej. E-learning zamienia zwykły materiał „do czytania” (katalog, ulotka, artykuł w gazecie itd.) w atrakcyjny kurs szkoleniowy, który nie tylko uczy, ale też i sprawdza, czy dobrze się nauczyliśmy.
 2. Najważniejszym elementem e-learningu obok treści merytorycznych są testy/zadania, które umożliwiają pracownikowi sprawdzenie tego, co zapamiętał.
 3. Aby móc wykorzystać zalety e-learningowych kursów, trzeba mieć oprócz narzędzia do tworzenia (=produkowania) samych kursów, narzędzie, które udostępni je pracownikom. Takim narzędziem jest platforma e-learningowa tj. aplikacja, która umożliwia nie tylko implementację szkolenia i udostępnianie go użytkownikom, ale przede wszystkim pozwala na pełnie zarządzanie zgromadzoną tam biblioteką szkoleń, jej użytkownikami oraz wynikami przeprowadzonych szkoleń.
 4. E-learning zatem daje nam dostęp do wyników uczenia się pracowników, monitorowanie ich postępów, wyznaczanie terminów na zapoznanie się z materiałem i egzekwowanie zarówno ukończenia kursu jak i uzyskania odpowiedniego wyniku z testu.

Założenia projektu:

 1. Projekt adresowany jest do tych Dostawców, którzy chcieliby przeszkolić pracowników Działu Sprzedaży Onninen w szczególności z:
  • a. nowości produktowych oferowanych przez Dostawcę;
  • b. wprowadzonych do oferty zmian (np. związanych ze zmianą nazewnictwa czy wyglądu produktu itp.);
  • c. ogólnej oferty produktowej celem lepszego zaznajomienia pracowników Onninen z produktami Dostawcy.
 2. Onninen w ramach tego projektu wykona e-learningowy kurs produktowy na podstawie dostarczonych przez Dostawcę materiałów merytorycznych.
 3. Kurs ze względów metodologiczno-dydaktycznych nie powinien zawierać więcej niż  45 ekranów łącznie z ekranami testowymi.
 4. Materiał merytoryczny będący przedmiotem szkolenia powinien spełniać następujące wymagania:
  • a. zakres szkolenia powinien być uprzednio skonsultowany z właściwym Menadżerem Produktu;
  • b. powinien dotyczyć wiedzy podstawowej o danym produkcie/asortymencie;
  • c. informacje przekazywane w szkoleniu  powinny być tak dobrane, by możliwe było ich samodzielne nauczenie się przez użytkowników (bez pomocy trenera ze strony Dostawcy);
  • d. materiał powinien być dostarczony Onninen w postaci prezentacji Power Point wraz ze wszystkimi elementami graficznymi/ zdjęciami/filmami/animacjami itp., które Dostawca chciałby wykorzystać w szkoleniu.
 5. Dostawca wyznaczy osobę, która będzie upoważniona do dostarczania potrzebnych materiałów, konsultowania kursu od strony merytorycznej oraz podejmowania wszystkich decyzji związanych z tworzeniem szkolenia, jego ostateczną akceptacją i implementacją.
 6. Onninen wykona na zamówienie Dostawcy kurs e-learningowy z uzgodnionego materiału merytorycznego, w tym w szczególności zapewni nadzór metodologiczny i dydaktyczny nad sposobem prezentowania treści, zaproponuje środki/metody, jakie mogą być wykorzystane, by szkolenie było efektywne,  a także formę, w jakiej treści będą prezentowane.
 7. Szkolenie będzie wykonane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wizerunku/logo/layout’u Dostawcy.
 8. Każdy etap produkcji kursu będzie na bieżąco konsultowany z wyznaczoną przez Dostawcę osobą.
 9. Onninen w ramach tego projektu nie wykonuje kursów produktowych wymagających od Onninen zaangażowania lektora, nagrania filmu, wykonania grafiki (np. rysunki) lub animacji (np. animacja cyklu produkcji).
 10. Z dniem zatwierdzenia przed Dostawcę kursu lub z dniem otrzymanego w ramach niniejszego projektu wynagrodzenia Onninen przeniesie na Dostawcę, majątkowe prawa autorskie do wykonanego kursu.
 11. Każdy kurs wykonany na zamówienie Dostawcy przez Onninen jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników działu sprzedaży, niezależnie od branży, do jakiej należą.
 12. Użytkownicy są monitorowani przez Onninen  pod kątem postępów i wyników uzyskanych w danym kursie.
 13. Wyniki oraz aktywność pracownika w edukacji e-learningowej jest ściśle powiązana z systemem premiowania.

Rezultaty projektu:

 • Wyprodukowanie kursu e-learningowego z danego zakresu produktowego zgodnie z międzynarodowymi  standardami obowiązującymi w e-learningu (SCORM 1.2), co zapewnia Dostawcy możliwość wykorzystania kursu na innych platformach e-learningowych (dla innych klientów).
 • Dostarczenie kursu ponadto w formie HTML, co umożliwia Dostawcy wykorzystanie go do celów prezentacji w zdecydowanie atrakcyjniejszej postaci niż tradycyjna prezentacja w Power Point.
 • Zagwarantowanie Dostawcy przeszkolenia wybranej grupy pracowników Onninen.
 • Elastyczność w doborze do szkolenia pracowników (kryterium działu, oddziału, stanowiska, branży, regionu itp.), których przeszkoleniem Dostawca jest najbardziej zainteresowany.
Rodzaj e-lerningu Cena:
Koszt wyprodukowania jednego ekranu szkoleniowego zgodnie z przyjętymi zasadami. 150 zł netto
Koszt implementacji kursu do platformy e-learningowej oraz administrowanie zapisami użytkowników na kurs i raportowanie wyników - dla jednego kursu produktowego. 3 000 zł netto
opłata jednorazowa

Ilość miejsc ograniczona, e-learning miesięczny max. po 1 z każdej branży, czas trwania szkolenia do 20 minut, okres wakacji jest wyłączony ze szkoleń.

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Danuta Brichkovskiy
tel. +48 42 676 88 61, mobile +48 502 197 756
danuta.brichkovskiy@onninen.com
formularz kontaktowy

Osoba odpowiedzialna za tworzenie kursów w Onninen:

Edyta Sołtysiak
tel. +48 42 676 88 14, mobile +48 507 007 739
edyta.soltysiak@onninen.com
formularz kontaktowy

Ogólnopolskie promocje na asortymencie dostawcy

Express
Projekty
eCom
Instalator
Podhurt

Promocje na asortymencie dostawcy - wizualizacjaOgólnopolskie akcje promocyjne obejmują działania promocyjne wspierające proces sprzedaży produktów Parterów w firmie Onninen. Promocje są skierowane do Klientów Onninen na terenie całej Polski. Działania obejmują pełny lub określony asortyment Dostawcy i są prowadzone w danym okresie (zwykle od 1 do 3 miesięcy).

Dostępne rodzaje promocji:

 • Sprzedaż asortymentu w określonym progu + nagroda.
 • Najwyższa wartościowo sprzedaż asortymentu + nagroda.
 • Atrakcyjny produkt + atrakcyjna cena.
 • Atrakcyjna cena + atrakcyjna nagroda.
 • Najwyższy przyrost sprzedaży do danego okresu + nagroda.

Zobacz akcje promocyjne na asortymencie dostawcy prowadzone obecnie w hurtowni Onninen:
onninen.pl/pl-PL/promocje

Działania promujące akcję:

Wykonywane przez firmę Onninen:

 • Przygotowanie regulaminu promocji.
 • Projekt graficzny, wydruk i dystrybucja plakatów promocji do punktów sprzedaży Onninen (36 oddziałów).
 • Reklama promocji na ekranach w oddziałach (Digital Signage).
 • Banner promocji w sklepie internetowym Onnshop.
 • Reklama promocji na stronie www.onninen.pl.

Koszt udziału w akcji
+ (wartość nagród w promocji po stronie Dostawcy)

1 500 zł netto

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Połomska
tel. +48 42 676 89 09 , mobile +48 507 007 579
katarzyna.polomska@onninen.com
formularz kontaktowy

Express – otwarcie oddziału w nowej standaryzacji

Express
Instalator

Otwarcie Expressu w nowej odsłonie - wizualizacjaIntensywnie rozwijamy sieć samoobsługowych  hurtowni dla profesjonalistów. Lifting naszych oddziałów to nie tylko kwestia ich wyglądu ale przede wszystkim ich funkcjonalność dostosowana do współczesnego instalatora. Dla firm instalacyjnych bardzo ważnym elementem jest szybki dostęp do właściwych produktów, do kompleksowej oferty którą daje samoobsługa.

Szanowni Państwo,

Organizując i jednocześnie uczestnicząc w otwarciach oddziałów Express podjęliśmy decyzję o zmianie formuły. Zgodnie z potrzebami klientów jak i uczestników otwarć  poniżej przedstawiamy zmiany.

Jedną z najważniejszych zmian jest rezygnacja z mini targów dla partnerów na rzecz wygenerowania voucherów o nominale 50 zł na zakupy partnera otwarcia z datą ważności 30 dni.

Kolejna zmiana to zatrudnienie na dzień otwarty hostess odpowiednio przeszkolonych do komunikacji bezpośredniej z Klientem w celu przedstawienia aktualnej oferty promocyjnej z voucherami, strefy promocji w koszach oraz innych narzędzi dedykowanych do samoobsługi.

Udział Partnera w otwarciu jednego oddziału: 1 500 zł netto

W tym roku planujemy zmiany w oddziałach:

Oddział Rok Miesiąc
Piaseczno 2019 1
Włocławek 2019 3
Olsztyn 2019 5
Koszalin 2019 5
Kielce 2019 6
Wrocław Kobierzycka 2019 9
Kraków 2019 10
Opole 2019 11
Warszawa Emaliowa 2019 12
Zielona Góra 2019 12

W ramach udziału w projekcie zapewniamy:

 • Ekspozycja produktów partnera w strefie promocji.
 • Przygotowanie i dystrybucja wśród Klientów Voucherów o nominale 50 zł na zakupy produktów partnera w sieci express – vouchery ważne 1 miesiąc.
 • Logo firmy jako patrona/uczestnika spotkania na zaproszeniach kierowanych do klientów.
 • Logo firmy jako patrona spotkania w całej komunikacji na stronie www.onninen.pl w newsach, na karcie oddziału, w mailingach.
 • Plakaty z logo firmy jako patrona spotkania wyeksponowane w oddziale.
 • Reklama radiowa.
 • Reklama w prasie.
 • Reklama/fotorelacja w social media (Linkedin, Facebook).
 • Newsletter.
 • Catering.
 • Hostessy.

Mile widziana wizyta przedstawiciela z ramienia dostawcy w dniu otwarcia – cel wizyty to weryfikacja produktów własnych na półce, zapoznanie się z nową formułą express, wymiana wizytówek z pracownikami Onninen, ew. pozostawienie katalogów produktowych.

Nie są przewidziane stanowiska wystawiennicze dla partnera w dniu otwarcia.

Rodzaj reklamy Cena
Udział Partnera w otwarciu 1 oddziału 1 500 zł netto

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Szymańska Agnieszka
tel. +48 42 676 88 06, mobile +48 507 007 789
agnieszka.szymanska@onninen.com
formularz kontaktowy

Pakiet powitalny dla nowego klienta

Express
Projekty
Instalator
Przemysł
Infrastruktura
Budownictwo
Podhurt

Zestaw dla nowych, potencjalnych Klientów. Pakiet może zostać uzupełniony przez dodatkowe materiały produktowe Partnera akcji.

Lista Klientów do ustalenia, materiał przekazywany w terenie przez pracowników handlu Onninen.

Wartość 1 pakietu: 150 zł netto

Cena jednostkowa uzależniona od ilości partnerów akcji.

Pakiet startowy

Logotypy partnerów będą umieszczane na skrzynce narzędziowej
(podzielone na branże, nie stojące ze sobą w konkurencji).

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Połomska
tel. +48 42 676 89 09, mobile +48 507 007 579
katarzyna.polomska@onninen.com
formularz kontaktowy

PAT i MAT - centralna akcja promocyjna

Express
Instalator

PAT i MAT - centralna akcja promocyjna - wizualizacjaAkcja ogólnopolska organizowana 2 razy w roku w sieci sprzedaży EXPRESS.

• I termin – Dzień dziecka     • II termin – Mikołajki

Akcja będzie trwała 1 miesiąc poprzedzający dzień uroczysty z tytułu którego jest organizowana. Akcją zostaną objęte wszystkie produkty w sieci express Partnera. Wybrane produkty Partnera akcji zostaną na czas promocji wyeksponowane w sieci Express:

 • na plakatach,
 • w strefie promocji,
 • specjalnie oznaczone na półce.

Zasady:

Za zakup produktów partnera o wartości 1 000 zł (lub wartość ustalona indywidualnie) w okresie promocji Klient otrzyma nagrodę w postaci maskotki PAT-a lub Mat-a. 1 Klient może otrzymać max. 2 maskotki w trakcie trwania promocji.

Koszt udziału w promocji: 3 000 zł netto
(na wybrany termin)

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Połomska
tel. +48 42 676 89 09 , mobile +48 507 007 579
katarzyna.polomska@onninen.com
formularz kontaktowy

Program lojalnościowy Vivat

Express
eCom
Instalator
Podhurt

Program lojalnościowy Vivat - wizualizacjaProgram VIVAT jest stałym elementem oferty Onninen polegającym na premiowaniu punktami każdego zakupu realizowanego przez Klienta w sieci hurtowni Onninen na terenie Polski. Zebrane punkty wymieniane są w dowolnym momencie na Kupony Sodexo, bądź nagrody rzeczowe. Co roku Klienci Onninen wymieniają punkty na nagrody o średniej wartości 1 mln. zł netto!

Program Vivat ma na celu:

 • Utrzymanie stałych lojalnych Klientów.
 • Zdobywanie nowych Klientów.
 • Stałą promocję towarów naszych Dostawców.
 • Zwiększenie sprzedaży promowanych towarów.

Witryna internetowa: www.vivat.onninen.pl

Działania promujące Program Vivat oraz Dostawców w nim uczestniczących prowadzone stale w ciągu roku:

 • E-mailingi do uczestników Vivat informujące o:
  • Dostawcach angażujących się w Vivat.
  • Promocjach Dostawców Vivat.
  • Ilości dostępnych punktów, czyli wartości nagród do odbioru.
 • Bannery eksponowane w Punktach Sprzedaży oraz informacje na www.onninen.pl.
 • Materiały wspierające sprzedaż z reklamą programu Vivat.
 • Reklamy promujące Program Lojalnościowy Vivat publikowane na łamach prasy branżowej.
 • Cykliczne artykuły i informacje o nowościach Vivat publikowane w kwartalniku Aktualności Onninen wraz z dołączoną listą aktualnych Dostawców Vivat.
Koszt partycypacji w programie: W przeliczeniu:
0,5% obrotu netto 500 zł obrotu netto - 1p. VIVAT
0,75% obrotu netto 350 zł obrotu netto - 1p. VIVAT
1% obrotu netto 200 zł obrotu netto - 1p. VIVAT

Dokumenty niezbędne do dołączenia do programu:

 • „Umowa o współpracy przy realizacji Programu Lojalnościowego Vivat”.

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Promocja ogólnopolska SET z gadżetem

Express
eCom
Instalator
Podhurt

Promocja dedykowana do sieci Express oraz e-com, do strefy promocji. Wybrane produkty Producenta połączone z gadżetem – pakowane zbiorczo.

Produkty do SET – ustalane indywidualnie.

Promocja ogólnopolska SET z gadżetem

Koszt obsługi promocji: 1 500 zł netto + SET

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Połomska
tel. +48 42 676 89 09, mobile +48 507 007 579
katarzyna.polomska@onninen.com
formularz kontaktowy

Promocje i reklamy w kanale internetowym B2B/eCom

eCom
Instalator
Podhurt
Strefa marki
1. Obecność w Strefie Marki na onninen.pl (abonament roczny)
*pakiet polecany szczególnie dla dostawców magazynowych i strategicznych
2 000 zł/rok
+ Reklama w Google Ads
*sugerowana kwota za 1 miesiąc = 1 000 zł
Dowolna kwota
min 2 000 zł
Publikacje internetowe i newslettery
2.

Pakiet komunikacyjny Premium

Liczba publikacji:

 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
4 500 zł

Pakiet Komunikacyjny Standard

Liczba publikacji:

 • 2
 • 2
 • 1
2 500 zł
3. E-mailing dedykowany, na wyłączność dostawcy 2 000 zł
4. Publikacja artykułu lub banera + wysyłka w standardowym newsletterze Onninen 1 200 zł
Promocje w kanale internetowym B2B
5. Promocja produktowa w kanale internetowym OnnShop 1 000 zł
(opłata za obsługę)
+ koszt nagród,
min. 2 000 zł
6. Wiosenna akcja promocyjna w eCom na całości asortymentu z przelicznikami 2x za zakupy produktów dostawców uczestniczących w akcji + wszelkie publikacje związane z akcją, akcja miesięczna, czas akcji: 3.2019r. 3 000 zł
7. Jesienna akcja promocyjna w eCom na całości asortymentu z przelicznikami 2x za zakupy produktów dostawców uczestniczących w akcji + wszelkie publikacje związane z akcją, akcja miesięczna, czas akcji: 9.2019r. 4 000 zł
8. Inne działania, wg uzgodnień Do uzgodnienia
min. 2 000 zł

podane ceny za usługi są cenami netto

 Szczegółowe informacje dotyczące publikacji

W celu deklaracji internetowych działań reklamowych prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.
W polu treści prosimy o wpisanie "Wybieramy pakiet/działanie..." lub równoznaczny tekst.

Formularz zgłoszeniowy

Osoba kontaktowa:

Ilona Czernicka
Kierownik zespołu OnnShop
tel. +48 81 710 67 29, mobile +48 507 007 816
ilona.czernicka@onninen.com

Przykłady działań reklamowych w kanale eCom

Strefa marki

Wizytówka dostawcy zawierająca logo, opis z linkiem do strony www, artykuły dotyczące asortymentu dostawcy oraz aktualne promocje dostawcy.

Korzyści dla dostawcy:

 • promocja logotypu dostawcy w całej witrynie onninen.pl,
 • wpływ na lepsze pozycjonowanie produktów na listach wyszukiwania wewnątrz platformy sprzedaży,
 • wyższa pozycja strony marki w wyszukiwarce Google.

Strefa marki

Artykuł reklamowy na onninen.pl / OnnShop

Artykuł reklamowy na onninen.plArtykuł reklamowy w OnnShop

Baner na witrynie onninen.pl / OnnShop

Bannery w formacie "jpg" lub "png" o wielkości 925x90px - więcej

Baner na witrynie onninen.pl na stronie kategoriiBaner na witrynie w OnnShop

Moduł w Newsletterze Onninen

Mailing na wyłączność dostawcy

Moduł w newsletterze Onninen Newsletter na wyłączność dostawcy

Promocja produktowa w kanale internetowym

Promocja wspiera sprzedaż produktów dostawcy w kanale internetowym B2B - OnnShop. Działania obejmują pełny lub określony asortyment Dostawcy i są prowadzone w danym okresie, zwykle ok 1 miesiąca.

Komunikacja akcji:

 • Publikacja bannerów w systemie OnnShop oraz na firmowej witrynie onninen.pl.
 • Reklama akcji w formie animacji wyświetlanej na ekranach TV w oddziałach.
 • Promocyjne oznaczenie wszystkich produktów dostawcy w OnnShop.
 • Informacja o promocji w newsletterze Onninen.

Tydzień z dostawcą w OnnShop - banner głównyTydzień z dostawcą w OnnShop - procmoja na Onninen.pl

Wszystkie materiały przygotowywane są przez Onninen.

Wiosenna i jesienna akcja promocyjna w kanale eCom

Promocja, w której klienci B2B, robiący zakupy przez internetowy system zamówień wygrywają nagrody za wzrost zakupów oraz przekroczenie określonego progu zakupów.

Komunikacja i profity dla partnerów akcji

 • Motywacja do zwiększenia zakupów asortymentu Partnera – zakupy asortymentu Partnera liczone x 2
 • Publikacja bannerów w systemie OnnShop oraz na onninen.pl wraz z logotypami dostawców
 • Oznaczenie promocyjne produktów dostawcy w OnnShop jako sponsora akcji w systemie sprzedaży Internetowej B2B
 • Informacja o promocji wraz z logotypami w newsletterze Onninen.
 • Logotypy Partnerów w ogłoszeniu wyników oraz na podziękowaniach wysyłanych do klientów z nagrodami
 • Reklama akcji wraz z logotypami Partnerów na ekranach TV w oddziałach.
Promocja wiosenna Promocja jesienna
Promocja Powrót do biznesu Promocja OnnShop Cafe 2018

Wszystkie materiały przygotowywane są przez Onninen.


W celu deklaracji internetowych działań reklamowych prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.
W polu treści prosimy o wpisanie "Wybieramy pakiet/działanie..." lub równoznaczny tekst.

Formularz zgłoszeniowy

Osoba kontaktowa:

Ilona Czernicka
Kierownik zespołu OnnShop
tel. +48 81 710 67 29, mobile +48 507 007 816
ilona.czernicka@onninen.com

Publikacje w kwartalniku Aktualności Onninen

Express
Projekty
eCom
Instalator
Przemysł
Infrastruktura
Budownictwo
Podhurt
Kwartalnik Aktualności Onninen - wizualizacja

Aktualności Onninen - kwartalne pismo branżowe

Aktualności Onninen to czasopismo dla Klientów, wydawane w cyklu kwartalnym. Prezentuje bieżącą ofertę asortymentową, nowości produktowe w formie artykułów technicznych oraz wielopłaszczyznową informację z życia firmy. Czasopismo również publikowane jest w wersji elektronicznej na stronie onninen.pl.

 Zobacz kwartalniki aktualności na stronie onninen.pl

Dane techniczne:

 • Nakład: 7000 egzemplarzy kwartalnie.
 • Ilość stron: w zależności od wydania do 120.
 • Kolorystyka: pełen kolor.
 • Papier (środek): kreda 135 g.
 • Format netto: 205mm x 280mm.
 • Format brutto: 215mm x 290mm.

Harmonogram:

Kwartalnik ukazuje się 4 razy w ciągu roku:

I wydanie - marzec   •   II wydanie - czerwiec   •   III wydanie - wrzesień   •   IV wydanie - grudzień
Cennik Cena promocyjna
Artykuł sponsorowany + publikacja na onninen.pl 2 100 zł netto
Reklama 1/1 strony + publikacja na onninen.pl 1 900 zł netto
Reklama przy spisie treści (tylko 2 miejsca) + publikacja na onninen.pl 2 500 zł netto
Reklama IV okładka + publikacja na onninen.pl 3 600 zł netto
Pakiet I: artykuł + reklama IV okładka + publikacja na onninen.pl 4 100 zł netto
Pakiet II: artykuł + logo dostawcy i tytuł artykułu na I okładce + publikacja na onninen.pl 4 100 zł netto
Pakiet III: artykuł + reklama wewnątrz czasopisma + publikacja na onninen.pl 3 100 zł netto

Wszystkie podane ceny są cenami netto (w cenie za artykuł wliczone są maks. 3 korekty).
Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany warunków cenowych oraz terminowych związanych z daną publikacją.

Wymagania techniczne dotyczące materiałów:

 • Zredagowane teksty do artykułów w pliku tekstowym doc, txt:
  • 1 str. A4 - max. 2 200 znaków.
  • 2 str. A4  - max 5 200 znaków.
 • Grafiki tabele, wykresy oraz zdjęcia w oddzielnych plikach graficznych tif, eps, psd (300 dpi, skala 1:1, CMYK).
 • Logotypy w formacie ai, cdr, eps z czcionka zamienionymi na krzywe (CMYK).

Akceptacja materiałów:

W celu autoryzacji redakcja wysyła do reklamodawcy artykuł do korekty i ostatecznej akceptacji.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i artykułów oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyn. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony.

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Kinga Witczak
tel. +48 42 676 88 05, mobile +48 507 007 856
kinga.witczak@onninen.com
formularz kontaktowy

Reklamy multimedialne na ekranach w oddziałach

Express
Projekty
Instalator
Reklamy multimedialne na ekranach w oddziałach - wizualizacja

Proponujemy państwu reklamę na ekranach multimedialnych (Digital Signage) w oddziałach Onninen. W każdym oddziale hurtowni Onninen w Polsce zamontowane są duże 42 calowe monitory, na których wyświetlane są nowości i promocje asortymentowe Onninen. Ekrany są widoczne dla klientów odwiedzających oddziały, którzy rozmawiają z handlowcem lub czekają na towar. Digital Signage to technologia zarządzania siecią monitorów reklamowych pozwalająca na skuteczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców. 

Zalety systemu:

 • Szerokie spektrum zastosowań.
 • Różnorodna forma przekazu.
 • Intensywność powtórzeń.
 • Szybkość zmian i pełna kontrola nad prezentowaną treścią.
 • Oddziaływanie zarówno na klientów jak i handlowców.

Wymagania techniczne reklam:

 • Reklamy w formacie swf, vmv, avi, mov, prezentacja PPS.
 • Czas max. 15 lub 30 sekund.
 • Monitory Full HD 1920 x 1080 px.

Dostawca może dostarczyć gotowy materiał lub zlecić firmie Onninen
przygotowanie prezentacji w oparciu zdjęcia, grafiki i logotypy.

Rodzaj reklamy Cena promocyjna
Spot reklamowy 30 sekund 1200 zł netto / 1 miesiąc
Spot reklamowy 15 sekund 700 zł netto / 1 miesiąc

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Maciej Grygiel
tel. +48 42 676 89 08, mobile +48 507 007 513
maciej.grygiel@onninen.com
formularz kontaktowy

Reklama wewnętrzna w sieci sprzedaży Express

Express
Instalator
Reklamy w magazynach Onninen Express - wizualizacja

Reklama na Stojaku o wymiarach:
1061cm x 820cm
(ustawiona pomiędzy regałami)

Umowa obowiązuje na 1 rok.

VISUAL MERCHANDISING

Reklama produktowa producentów w oddziałach Onninen Express. Oferta produktów – tylko koszyk expressu - dublujemy ofertę dostawcy z półek na front regału – najbardziej widoczne i atrakcyjne miejsce z punktu widzenia handlowego. Promocja ma na celu zwiększenie świadomości produktowej dostawcy oraz zwiększenie sprzedaży promowanych towarów.

Reklamy w magazynach Onninen Express - przykłady

Rodzaj reklamy Cena
Reklamy na regale
Materiał dostawcy na półkach w ciągu regałowym.  Oferta tylko dla dostawców z min. 1 pełnym regałem towaru.
(listwy cenowe, wobbler, pudełka papierowe, shelf stopper – zakup i montaż po stronie dostawcy).
500 zł / rok / oddział
Stojak plakatowy/produktowy 1061cm x 820cm
format brutto miejsca reklamowego
1 000 zł netto / rok
Front regału skierowany do wejścia do punktu sprzedaży 2 000 zł netto / rok

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Reklama na samochodach dostawczych Onninen

Marka
Reklamy na samochodach dostawczych Onninen

Bądźmy razem widoczni w całej Polsce!

Reklama „logotyp” umiejscowiony na ścianie bocznej plandeki lub ścianie bocznej tira w rubryce „Wiodący Partner Onninen”.

Maksymalna ilość miejsc dla Wiodących Partnerów Onninen na jednym aucie typu „TIR” wynosi: 10 miejsc.

Nasze zasoby:

 • Około 40 samochodów typu „TIR” stale poruszających się po całej Polsce.
 • Jeden pojazd pokonuje miesięcznie ok. 8 000 km.
 • Jeden pojazd pokonuje dziennie ok. 380 km.
Cena dla samochodu typu: „TIR”- jedno miejsce
na logo w rubryce Wiodący Partner Onninen
Cena
Pakiet 10 samochodów 6 000 zł netto / na 36 miesięcy
Pakiet 5 samochodów 4 000 zł netto / na 36 miesięcy

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Maciej Grygiel
tel. +48 42 676 89 08, mobile +48 507 007 513
maciej.grygiel@onninen.com
formularz kontaktowy

Reklama zewnętrza w sieci sprzedaży Onninen

Express
Marka
Reklamy na oddziałach Onninen - wizualizacja

Oklejanie punktów sprzedaży

Reklamy na budynkach oddziałów Onninen są doskonale widoczne dla klientów zarówno tych, którzy korzystają już z usług hurtowni jak i potencjalnie nowych, którzy zobaczą reklamę poruszając się na drodze. Reklamy umieszczamy na szybach budynków oraz na bannerach zawieszanych na budynku.

Proponujemy:
 • Reklama na folii OWV na szybie z logo.
 • Reklama na banerze / siatce na budynku z logo.

Na miejscach reklamowych powinny znaleźć się zdjęcia produktowe dostawców oraz ich logotypy. Ilość miejsca jest ograniczona i zależy od możliwości danego Punktu Sprzedaży Onninen.

Wymagania techniczne dotyczące materiałów:

 • Grafika (zdjęcia) w oddzielnych plikach graficznych bez tła w tif, eps, psd (300 dpi, skala 1:1, CMYK).
 • Logotypy w formacie ai, cdr, eps z czcionkami zamienionymi na krzywe (CMYK).
Opis Cena
Minimalna kwota za pierwszy rok w danym punkcie sprzedaży Onninen.
Ceny uzależnione są od wielkości miejsc. W drugim roku kwota ulega rabatowi.
Umowa obowiązuje maksymalnie 24 miesiące.
1 500 zł netto
(1 rok + rabat za drugi rok 50%)

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Maciej Grygiel
tel. +48 42 676 89 08, mobile +48 507 007 513
maciej.grygiel@onninen.com
formularz kontaktowy

Reklama w prasie branżowej

Instalator
Przemysł
Infrastruktura
Budownictwo
Podhurt
Marka
Reklama w prasie branżowej

Wspólna reklama w prasie branżowej:

Proponujemy Państwu wspólną reklamę w prasie branżowej. Celem projektu jest reklama wiązana produktów Partnera z reklamą brandu Onninen jako dystrybutora. Współpracujemy z najbardziej rozpoznawalnymi na rynku tytułami branżowymi: Murator, Elektro Systemy, Elektro Info, Rynek Elektryczny, Fachowy Elektryk, Magazyn Instalatora, Systemy Instalacyjne itp. 

Pakiet zawiera ekspozycję:

 • Logo Dostawcy
 • Zdjęcia produktowego
 • Krótkiej informacji o produkcie
Koszt pakietu Cena
1 dostawca 1 000 zł netto
2 dostawców
(z jednej branży nie stojących ze sobą w konkurencji)
2 x 700 zł netto
(warunek – w akcji bierze udział 1 dostawca
elektryczny i 1 dostawca hydrauliczny)

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Kinga Witczak
tel. +48 42 676 88 05, mobile +48 507 007 856
kinga.witczak@onninen.com
formularz kontaktowy

Reklama w internecie

Strefa marki, Google, Facebook, YouTube

Express
Projekty
eCom
Instalator
Przemysł
Infrastruktura
Budownictwo
Podhurt
Działania promocyjne Cena netto: Opis
Strefa Marki (abonament na 12 miesięcy) 2 000 zł Strefa Marki to strona dostawcy zawierająca logo, opis oraz link do własnej strony www. Dostawcy wyróżnieni w Strefie Marki są dodatkowo promowani w całej witrynie jako "Marki polecane".
+ Pozycjonowanie w Google (1 miesiąc) 2 000 zł Cała kwota stanowi budżet reklamowy na promowanie produktów dostawcy w Google Adwords. (łączny koszt: 4 000 zł)
ŁĄCZNIE: Strefa Marki + pozycjonowanie w Google (3 miesiące). 4 000 zł
Działania promocyjne Cena netto: Opis
Strefa Marki (abonament na 12 miesięcy) 2 000 zł Strefa Marki to strona dostawcy zawierająca logo, opis oraz link do własnej strony www. Dostawcy wyróżnieni w Strefie Marki są dodatkowo promowani w całej witrynie jako "Marki polecane".
Wyszukiwarka i Bannery - pakiet Google Ads 6 000 zł 2 miesięczna kampania z gwarantowaną liczbą wizyt w Strefie Marki: 3 500 wizyt oraz gwarantowaną liczbą wyświetleń reklam z nazwą Marki: 55 000
ŁĄCZNIE: Strefa Marki + pakiet Google Ads 8 000 zł
Działania promocyjne Cena netto: Opis
Strefa Marki (abonament na 12 miesięcy) 2 000 zł Strefa Marki to strona dostawcy zawierająca logo, opis oraz link do własnej strony www. Dostawcy wyróżnieni w Strefie Marki są dodatkowo promowani w całej witrynie jako "Marki polecane".
Wyszukiwarka i Bannery - pakiet Google Ads 6 000 zł 2 miesięczna kampania z gwarantowaną liczbą wizyt w Strefie Marki: 7 500 wizyt oraz gwarantowaną liczbą wyświetleń reklam z nazwą Marki: 115 000
Posty i FB Ads - pakiet SM 6 000 zł
ŁĄCZNIE: Strefa Marki + pakiet Google Ads 14 000 zł
Działania promocyjne Cena netto: Opis
Strefa Marki (abonament na 12 miesięcy) 2 000 zł Strefa Marki to strona dostawcy zawierająca logo, opis oraz link do własnej strony www. Dostawcy wyróżnieni w Strefie Marki są dodatkowo promowani w całej witrynie jako "Marki polecane".
Wyszukiwarka i Bannery - pakiet Google Ads 6 000 zł 2 miesięczna kampania z gwarantowaną liczbą wizyt w Strefie Marki: 7 500 wizyt oraz gwarantowaną liczbą wyświetleń reklam z nazwą Marki: 115 000
Posty i FB Ads - pakiet SM 6 000 zł
Kampania video - pakiet YT 5 000 zł 2 miesięczna kampania video na YouTube z gwarantowaną liczbą pełnych oglądnięć spotu na poziomie 30 000 emisji
ŁĄCZNIE: Strefa Marki + pakiet Google Ads 19 000 zł

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Strefa nowości w sieci Express

Express
Instalator

Strefa nowości w sieci Express - wizualizacjaW każdym puncie sprzedaży Express oddajemy do Państwa dyspozycji Strefę Nowości. To miejsce ma na celu wypromować nowości Producenta dostępne w Onninen oraz służyć celom szkoleniowym.

Kategoria produktów zgłasza produkt do Strefy Nowości na 1 miesiąc kalendarzowy – docelowo produkt będzie widoczny w 22 punktach sprzedaży Express.

Dodatkowe korzyści

 • Udostępniamy atrakcyjne sprzedażowo miejsce na ekspozycję towaru na okres 1 miesiąca w całej sieci sprzedaży Express.
 • Wysyłka newslettera do całej bazy klientów z informacją o nowościach w sieci sprzedaży express.
 • Artykułu o nowości produktowej na stronie www.onninen.pl.
 • Dzień otwarty z dostawcą – przez miesiąc przedstawiciel dostawcy może organizować spotkania z Klientami/Pracownikami Onninen przy strefie nowości – informacja o szkoleniu z nowości produktowej z terminarzem komunikowana na stronie www.onninen.pl + lokalny mailing.
 • Reklama na monitorach.
Rodzaj reklamy Cena
Koszt promocji produktu w całej sieci Express 5 000 zł netto

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Strefa Promocji w sieci sprzedaży express

Express
Instalator

Strefa Promocji w sieci sprzedaży express - wizualizacjaStrefa promocji jest ustawiona w każdym oddziale Express, docelowo 36 lokalizacji. Strefa znajduje się na wejściu do punktu sprzedaży i jest najatrakcyjniejszym miejscem handlowym w całym oddziale. W Strefie Promocji, w jednym cyklu – miesięcznym promujemy max. 12 produktów w extra cenach. Towar do Strefy Promocji kwalifikuje Onninen w zależności od sezonu, potrzeby rynkowej i kolejno ustala go z Producentem.

Dodatkowe korzyści

 • Komunikacja na onninen.pl o produktach w Strefie Promocji w sieci Express.
Rodzaj reklamy Cena
Koszt 1 indeksu w Strefie Promocji
Docelowo 36 punktów sprzedaży Express
2 000 zł / miesiąc

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Kuśmirek Anna
tel. +48 22 506 39 72, mobile +48 507 007 705
anna.kusmirek@onninen.com
formularz kontaktowy

Szkolenie z integracją w siedzibie producenta

Projekty
Instalator
Przemysł
Infrastruktura
Budownictwo
Podhurt

Szkolenie w siedzibie producenta połączone ze zwiedzaniem fabryki oraz integracją.
Szkolenie kierowane jest do Klientów Onninen ale także do pracownika Onninen.

Dobór Klientów ustalany indywidualnie.

Koszt ustalany indywidualnie po stronie Dostawcy

Szkolenie z integracją w siedzibie producenta

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Śniadania w sieci Express

Express
Instalator

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – cykl energetycznych śniadań z dostawcą

niadanie w sieci express 3Sieć expressów onninen to miejsce gdzie prezentujemy ofertę ponad 4000 produktów od ręki w ramach 1 oddziału. To miejsce odwiedza codziennie ponad 800 Klientów w skali całej Polski. To także centrum spotkań biznesowych z instalatorem i pracownikami Onninen. Pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch” – cykl energetycznych śniadań z dostawcą będziemy zapraszać Instalatorów do oddziałów.

Chcemy zaproponować Państwu udział w spotkaniu, w  ramach którego proponujemy aktywności przedstawione poniżej.

W ramach udziału w projekcie oferujemy:

 • Zakup 30 pakietów ONN BOX.
 • Miejsce wystawiennicze.
 • Mailing do lokalnej bazy Klientów z zaproszeniem.
 • Plakat w oddziale z zaproszeniem.
 • Gwarancję miejsca dla jednego partnera akcji.
 • Informację na stronie www.onninen.pl na karcie oddziału.
 • Informację w mediach społecznościowych.

Skład ONN BOX-U

 • ulotka dotycząca zdrowego odżywania się,
 • ulotka dostawcy – dostarcza dostawca,
 • torba papierowa EKO BOX Onninen Express,
 • jabłko,
 • mus owocowy,
 • kanapka,
 • baton energetyczny Sante,
 • ciastko owsiane z czekoladą i kokosem,
 • butelka wody 0,5 l.

Hasła kampanii:

"Naładuj się energią do pracy", "ONN BOX od serca", "ONN BOX wolny od tłuszczu", "ONN BOX bomba witaminowa"

Koszt udziału Cena
1 dostawca / 1 oddział 600 zł netto

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Targi branżowe

Express
Projekty
eCom
Instalator
Przemysł
Infrastruktura
Budownictwo
Podhurt

Targi branżowe - wizualizacjaTargi to świetna okazja do zaprezentowania oferty produktowej Onninen a także serwisu jaki świadczymy naszym Klientom. Onninen to firma składająca się z oferty produktowej kilkuset firm i dlatego pokazanie wycinka oferty naszych partnerów ma duże uzasadnienie. Chcemy pokazywać się i identyfikować z naszymi Partnerami.

Rola Onninen podczas targów:

 • Prezentacja oferty produktowej dostawców – Partnerów.
 • Informowanie o kanałach sprzedaży, Onnshop, Express, Projekty.
 • Rejestracja instalatorów w Systemie Zakupów Internetowych dla firm OnnShop ze wskazaniem produktów Partnerów Targów.
 • Konkursy i upominki.

Targi w jakich bierzemy udział to Energetab, organizowane rokrocznie we wrześniu dla branży energetycznej oraz Targi Instalacje w Poznaniu dla branży hydraulicznej, organizowane co dwa lata.

W ramach partnerstwa w Targach z Onninen oferujemy: Cena

Partner Gold

 • prezentacja produktów Partnera podczas rejestracji w Systemie Zamówień Internetowych OnnShop,
 • logotyp i reklama Partnera na ekranie diodowym, plaźmie,
 • kupony rabatowe na zakupy w Onnshop asortymentu Partnera (15 kuponów z rabatem 10%, max. 100 zł),
 • kupony rabatowe na zakupy w sieci Express na towary Partnera (15 kuponów po 50 zł), za zakupy > 500 zł,
 • odsyłanie do stoiska Partnera (jeśli jest uczestnikiem targów),
 • komunikacja o współudziale Partnera na targach z Onninen na www.onninen.pl, w OnnShop, Linkedin, Facebook,
 • artykuł z logotypami partnerów w kwartalniku „Aktualności Onninen”,
 • komunikacja produktów partnera w systemie OnnShop oraz w newsletterach Onninen,
 • udział przedstawiciela dostawcy w targach, max. 3 firmy nie stojące ze sobą w konkurencji.
8 000 zł
netto

Partner Onninen

 • logotyp i reklama Partnera na ekranie diodowym, plaźmie,
 • odsyłanie do stoiska Partnera (jeśli jest uczestnikiem targów).
 • komunikacja o współudziale Partnera na targach z Onninen na www.onninen.pl, w OnnShop, Linkedin, Facebook.
1 500 zł
netto

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Tydzień z dostawcą w Onninen Express

Express
Instalator
Marka
Tydzień z dostawcą w Onninen Express

Tydzień z Dostawcą:

Akcja dedykowana jest do kanału sprzedaży Express. Celem projektu jest promocja produktów Partnera w tym reklama brandu w lokalnej rozgłośni radiowej.

Promocja ustawiona jest na progi zakupowe lub na zakup ilościowy produktów. Dobór asortymentu odbywa się w porozumieniu z Category Managerem.

Tydzień z dostawcą w Onninen Express - oddział

Pakiet zawiera:

 • Spot reklamowy w lokalnej stacji radiowej - 15 s.
 • Zatowarowanie oddziału w produkty Partnera objęte promocją.
 • Ekspozycja produktów w strefie promocji.
 • Zakup gadżetów do promocji.
 • Kreacja graficzna „Tydzień z dostawcą”.
 • Komunikacja kampanii na www.onninen.pl
 • Mailing
 • Druk plakatów
 • Reklama na monitorach
Koszt pakietu Cena
1 dostawca 4 000 zł netto*
2 dostawców 2 x 2 000 zł netto*
(warunek – w akcji bierze udział 1 dostawca
elektryczny i 1 dostawca hydrauliczny)

cena przy kampanii w jednej rozgłośni radiowej.

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Webinary i szkolenia dostawców w internecie

eCom
Instalator

Webinary i szkolenia dostawców w internecieDostawca za pośrednictwem kanału komunikacyjnego www.onninen.pl ma możliwość opublikować webinarium/szkolenie techniczne dla Instalatorów.

W ramach pakietu oferujemy:

 • Publikację materiału na www.onninen.pl.
 • Mailing do Klientów z zaproszeniem na webinarium.
 • Umieszczenie materiału na Facebook przez okres 1 m-ca.
 • Archiwizacja materiału w strefie Marek (dotyczy uczestników strefy).

Koszt pakietu: 4 000 zł netto

W celu skorzystania z oferty lub w razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Ustalenia indywidualne nie zawarte w projektach

Express
Projekty
eCom
Instalator
Przemysł
Infrastruktura
Budownictwo
Podhurt
Marka

Działania marketingowe, komunikacyjne,  które nie są zawarte w propozycjach media kart Onninen.
Firma Onninen jest otwarta na nowości, pomysły oraz inicjatywy Partnerów.

Każdorazowo projekty niezawarte w media kartach i ustalane indywidualnie muszą mieć akceptację Dyrektora Marketingu.

Ceny ustalane indywidualnie

Inne projekty - media karta

W razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Durajczyk
tel. +48 22 567 90 94 , mobile +48 507 007 503
agnieszka.durajczyk@onninen.com
formularz kontaktowy

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies