Promocja Afriso - Kurtka Gratis!

Dodano: 2020 11 9, Mon


Odbierz kurtkę za zakup produktów marki Afriso za min. 3 000 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.11.2020 r. - 30.11.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Afriso dostępnych w sieci sprzedaży Onninen
 
O wartości:

min. 3000 zł netto
 
Nagroda:

wodoodporna kurtka oddychająca

Wartość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji. Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 Regulamin promocji AFRISO
 
1.   Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852

2.   Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.   Czas trwania promocji: od 1.11.2020 do 30.11.2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

4.   Przedmiotem promocji objęte są wszystkie produkty firmy Afriso.

5.   Założenia promocji: za zakupy produktów, o których mowa w pkt.4 regulaminu o wartości min.3000 zł netto, Klient otrzymuje nagrodę:

KURTKA WODOODPORNO-ODDYCHAJĄCA GOTEBORG2

 PULA NAGRÓD – 35 szt.

 KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE WIELOKROTNOŚĆ  NAGRODY W TRAKCIE TRWANIA PROMOCJI.

6.   Odbiorcy uczestniczący w promocji Afriso dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur VAT.

7.   Zakupy dokonane w okresie od 1.11.2020 do 30.11.2020 roku mogą być sumowane.

8.   Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży produktów objętych promocją, o których mowa w pkt. 4 umowy, przygotowanych przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji, tj. od  1.11.2020 do 30.11.2020 roku  i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji.

9.   Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu, w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt.8 regulaminu.

10. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych uczestników.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.

12.  Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość w gotówce.

13. Organizator informuje, że nagrody wydane w promocji stanowią dla uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.