Promocja BWT - eBon Onninen Gratis!

Dodano: 2020 12 16, Wed


Odbierz ebon Onninen o wartości 20 zł za zakup produktów BWT za min. 200 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 15.12.2020 r. - 15.03.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki BWT
O wartości:

min. 200 zł netto
 
Nagroda:

eBon Onninen o wartości 20 zł 

 Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa, Nip: 527-00-50-602

 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Czas trwania promocji: od 15 grudnia 2020 roku do 15 marca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

 4. Przedmiotem promocji objęty jest wybrany asortyment firmy BWT Polska sp. z o.o. wymienione w załączniku nr 1 do promocji, dostępne w sieci sprzedaży Onninen.

 5. Założenia promocji: Klienci/Odbiorcy, którzy dokonają jednorazowych zakupów filtrów BWT Polska sp. z o.o w sieci sprzedaży Onninen o wartości minimum 200 zł netto , w okresie trwania promocji tj. 15 grudnia 2020 roku do 15 marca 2021 roku otrzymują nagrodę.
 1. Nagroda w promocji: e-Bon Onninen na zakupy w OnnShop – 20 zł

 2. Odbiorcy uczestniczący w promocji firmy BWT Polska sp. z o.o dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.

 3. Odbiorcy przysługuje prawo do wielokrotności nagrody w ramach całej akcji promocyjnej.

 4. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu Sprzedaży produktów promocyjnych firmy BWT Polska sp. z o.o  przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania promocji: tj. 15 grudnia 2020 roku do 15 marca 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera a następnie Kierownika oddziału Onninen w terminie do 7 dni po zakończeniu promocji.

 5. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 9 regulaminu.

 6. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

 7. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

 8. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.