Promocja Elektro-Plast Opatówek - Karta Orlen gratis!

Dodano: 2021 4 30, Fri


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 30.06.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Elektro-Plast Opatówek
 
O wartości:

min. 1 399 zł netto
 
Nagroda:

karta upominkowa Orlen o wartości 100 zł

Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem konkursu jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców (Klientów) będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Konkursu prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 1 maja 2021 do 30 czerwca 2021 lub do wyczerpania zapasów.
 4. Przedmiotem promocji jest: wszystkie produkty dostawcy ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK Nagrodą w promocji jest: Karta paliwowa ORLEN o wartości 100 zł (pula nagród 35 szt.)
 1. Zasady Promocji:

Za zakup produktów wymienionych w punkcie 4 regulaminu o wartości 1 399 zł netto, w okresie trwania Promocji - Klient otrzymuje nagrodę.

 1. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży za okres wymieniony w pkt. 3 niniejszego Regulaminu przygotowanego przez analityka z ramienia organizatora a następnie przekazanego przez koordynującego przebieg Konkursu tj. Łukasza Owczarka.
 2. Rozliczenie Promocji jest jednorazowe i ma miejsce w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania i zatwierdzenia przez Organizatora Raportu Sprzedaży.
 3. Klient ma prawo do 1 nagrody w trakcie trwania promocji.
 4. Nagrody będą przekazywane, do opiekunów klientów w celu dostarczenia ich do Klientów, w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 7 regulaminu.
 5. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 6. Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość w gotówce.
 7. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji - stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 8. Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody, jeśli wystąpiły przeterminowania w płatnościach na rzecz organizatora powyżej 14 dni.