Promocja Elko-Bis - Karta podarunkowa Morele.pl Gratis!

Dodano: 2020 11 9, Mon


Odbierz kartę podarunkową Morele.net o wartości 100 zł za zakup produktów marki Elko-Bis za za min. 2 490 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.11.2020 r. - 30.11.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnych produktów marki Elko-Bis
 
O wartości:
min. 2 490 zł netto
 
Nagroda:

karta podarunkowa Morele.net o wartości 100 zł

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE SP. Z O.o. ul. Swojczycka 38E, 51-501 Wrocław.
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 01 listopada 2020 roku do 30 listopada 2020 roku   lub do wyczerpania zapasów.
 4. Przedmiotem promocji objęte są wszystkie produkty marki ELKO-BIS dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
 5. Założenia promocji:
  • a) Za zakup produktów o których mowa w pkt. 4 regulaminu o określonych progach Klient otrzymuje nagrodę.
 6. Progi  i nagrody w promocji:
  • Za zakup o wartości min. 2 490 zł  – karta podarunkowa Morele.pl o wartości 100 zł (pula nagród 100 szt.)
  • Nagrodzeni zostaną Klienci z najwyższymi zakupami po przekroczeniu progu zakupowego
 7. Odbiorcy uczestniczący w promocji produktów marki ELKO-BIS dokonują zakupów na podstawie faktur Vat.
 8. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży produktów objętych promocją, o których mowa w pkt. 4 regulaminu przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania promocji tj. od 01 listopada 2020 roku do 30 listopada 2020 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji tj. Piotra Nazarskiego w  terminie do 14 dni po zakończeniu promocji.
 9. W trakcie trwania promocji jednemu Klientowi przysługuje prawo do odbioru max. 1 nagrody.
 10. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 8 regulaminu.
 11. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.
 13. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość w gotówce.
 14. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.