Promocja Gras - skrzynka i zestaw wkrętaków DeWalt gratis!

Dodano: 2020 12 1, Tue


Odbierz skrzynkę i zestaw wkrętaków za zakup dowolnych produktów marki Gras za min. 5 000 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.12.2020 r. - 31.01.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Gras
O wartości:

min. 5 000 zł
 
Nagroda:

skrzynka i zestaw wkrętaków 

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru wieloktorności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

  Organizatorem Promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy GRAS-2 PPH SP. Z O.O., 77-231 KORZYBIE, ul. DŁUGA 21, NIP: NIP 8392753275, zwaną w dalszej części regulaminu GRAS - 2.

  1. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Czas trwania Promocji: od 1 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.
  3. Przedmiotem Promocji objęte są:

  Cały asortyment  dostawcy Gras (21178)

  1. Założenia Promocji:

  Klient za w okresie promocji asortymentu objętego promocja określonego w punkcie 3 regulaminu o wartości  5.000 zł nettootrzymuje skrzynkę DeWalt DWST1-75799 (pula 7 szt.) lub Zestaw wkrętaków z winylową klingą IRONSIDE (pula 25 szt.)

  1. Nagrody w Promocji:

  skrzynka DeWalt DWST1-75799

  Zestaw wkrętaków z winylową klingą IRONSIDE

  1. Odbiorcy uczestniczący w promocji firmy GRAS-2 dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
  2. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu Sprzedaży produktów promocyjnych firmy GRAS-2 wymienionych w pkt. 3 regulaminu, przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji: tj. od 1 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji w terminie do 21 dni po zakończeniu Promocji.
  3. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 7 regulaminu.
  4. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
  5. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
  6. Klient ma prawo do odbioru wielokrotności nagród w trakcie trwania Promocji.
  7. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.