Jesienna promocja w onninen.pl!

Dodano: czwartek, 29.09.2022


Jesienna promocja w OnnShop!
Tylko w OnnShop!

Promocja skierowana jest do klientów B2B

Nie masz konta?

Zarejestruj się

i skorzystaj z promocji

Czas trwania promocji:
01.10.2022 r. do 30.11.2022r.
lub do wyczerpania puli nagród

Za zakupy online:

wszystkich produktów dostępnych w magazynie centralnym Onninen

Partnerzy promocji:
BMETERS, ETI, GALMET, GEBERIT, GRUNDFOS, IMMERGAS, KAN, KOPOS, KOSPEL, LEDVANCE, LEGRAND, SALUS, VAILLANT, VALVEX, WOLF

O wartości:

40 000 zł netto asortymentu Partnerów promocji lub
80 000 zł netto wszystkich produktów 

Zakupy partnerów promocji liczymy x2!!
Czyli przy zakupie asortymentu partnerów za kwotę 40 tys. zł zostaje przekroczony próg zakupów, za który przysługuje nagroda
(40 000 zł x 2 = 80 000).

przejdź do asortymentu partnerów

Nagrody:

Karty prezentowe do sklepu RTV Euro AGD o wartości 1 000 zł lub eBony Onninen do realizacji na onninen.pl o wartości 1 000 zł NAGRODY ROZDANE

Koszulka onninen.pl 2022PREZENT dla pierwszych 400 zarejestrowanych w promocji klientów - Sezonowa koszulka OnnShop KOSZULKI CAŁY CZAS DO WZIĘCIA :)


Wymagane zapisanie się do promocji - po zalogowaniu do OnnShop!Regulamin Jesiennej promocji w onninen.pl

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.
 2. Promocja organizowana jest dla Klientów dokonujących samodzielnych zakupów towarów przez Internetowy System Zamówień, będącymi w czasie trwania promocji, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 01 października 2022 roku do 30 listopada 2022 roku.
 4. Asortyment objęty promocją: produkty dostępne w magazynie centralnym Onninen zakupione online przez system B2B, z wyróżnieniem asortymentu partnerów promocji, którego zakup liczony jest podwójnie.
 5. Partnerzy promocji: BMeters, Eti Polam, Galmet, Geberit, Grundfos, Immergas, Kan-Therm, Kopos, Kospel, Ledvance, Legrand, Salus (Ql Controls), Vaillant, Valvex, Wolf.
 6. Wymagania do odebrania nagrody głównej:
  • Zapisanie się do promocji poprzez wypełnienie formularza promocyjnego.
  • Zakupy produktów w onninen.pl o wartości minimum 80 000 zł netto. Zakupy produktów partnerów promocji, liczone są podwójnie, co oznacza, że przy zakupie asortymentu partnerów promocji za łączną kwotę 40 tys. zł zostaje przekroczony próg zakupów uprawniający do otrzymania nagrody (40 000 zł x 2 = 80 000).
 7. Nagrody główne: do wyboru Karty prezentowe do sklepu RTV Euro AGD o wartości 1 000 zł lub eBony Onninen do realizacji na onninen.pl o wartości 1 000 zł.
 8. Pula dostępnych nagród głównych: 100 szt.
 9. Wymagania do odebrania nagrody dodatkowej:
  • Zapisanie się do promocji poprzez wypełnienie formularza promocyjnego.
  • Zakupy produktów w onninen.pl o wartości min. 100 zł netto.
 10. Nagrody dodatkowe: Koszulki sezonowe onninen.pl
 11. Pula dostępnych nagród dodatkowych: 400 szt.
 12. Klient może odebrać 1 nagrodę główną w trakcie trwania promocji oraz 1 koszulkę onninen.pl.
 13. Formularz rejestracyjny do promocji aktywny bedzie do zakończenia promocji.
 14. Rozstrzygnięcie promocji odbędzie się po zakończeniu promocji na podstawie raportu sprzedaży, zatwierdzonego przez koordynatora promocji internetowych Onninen.
 15. Lista Zwycięzców będzie zamieszczona na stronie głównej onninen.pl, po zalogowaniu do systemu zakupów internetowych.
 16. W promocji biorą udział zakupy klientów udokumentowane fakturami VAT.
 17. Zakupy dokonane w okresie trwania promocji będą sumowane.
 18. Nagroda zostanie wysłana na adres firmy po zakończeniu promocji.
 19. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów, zgodnie z kolejnością spełnienia warunków uprawniających do przyznania nagrody.
 20. Wyłączenia z promocji: Promocja nie obejmuje zakupów inwestycyjnych, produktów sprowadzanych od producentów na życzenie klienta.
 21. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 22. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy Onninen Sp. z o.o.
 23. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.
 24. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyn.
 26. W przypadku zwrotu przez Klienta towaru objętego promocją, na podstawie którego została przekazana nagroda Klient zobowiązany jest zwrócić nagrodę w nienaruszonym stanie lub zwrócić wartość nagrody.

 

Koordynacja promocji:
Zespół eCommerce
Tel. +48 22 567 90 90
[email protected]