Promocja KAN-therm - Kamizelka Gratis!

Dodano: 2020 11 6, Fri


Odbierz kamizelkę gratis za zakup złączek Systemu KAN-therm Ultraline za min. 1 000 zł netto!

Promocja Vaillant - Bony Onninen Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.11.2020 r. - 31.12.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

złączek Systemu KAN-therm Ultraline
 
O wartości:

min. 1 000 zł netto
 
Nagroda:

kamizelka

Wartość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji. Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru max.3 nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale  firmy KAN Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok Kleosin, NIP: 966-13-19-453

  2.     Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  3.     Czas trwania promocji: od 01 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020  roku lub do wyczerpania zapasów

  4.    Przedmiotem promocji objęty jest system Ultraline marki KAN  zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu,  dostępny w sieci sprzedaży OnnineN
   
  5.     Założenia promocji: Klienci o których mowa w pkt. 2 regulaminu,  za zakup produktów wymienionych w punkcie 4 regulaminu  o wartości 1.000 zł netto  w okresie trwania promocji tj.  od 01 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020   roku otrzyma nagrodę .

  6.     Progi zakupowe i nagroda w promocji:

    a)      Klienci, którzy dokonają zakupów produktów objętych promocją za 1 000 zł netto  otrzymują  Kamizelkę puchowa G-DOON
  Pula nagród: 250 szt.

  7.     Odbiorcy uczestniczący w promocji marki Kan  dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat

  8.     Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży za okres promocji :

  od 01 listopada 2020 roku do 31 grudnia  2020   i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera z ramienia organizatora.

  9.     Klient mam prawo do odbioru max. 3 nagród w trakcie trwania promocji.

  10.   Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 8

  11.Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

  12. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

  13. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość w gotówce.

  14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.