Narzędziaki w Onninen Express

Dodano: 2020 11 5, Thu


Wygraj Narzędziaki w Onninen Express!

Czas trwania promocji: od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Poznaj historie Narzędziaków!

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen Express dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 1 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.
 4. Promocją  objęte  są produkty Partnerów Akcji dostępne w sieci sprzedaży Onninen Express  (Geberit, KAN, Galmet, Wavin, Eko-bis, Pentair, Purmo, Bmeters, Grundfos, Instal-Projekt, Honeywell, Onnline).
 5. Nagrodą w promocji są: Maskotki: Żarliwa Żanetka, Francuz Pierre, Uszcypliwa Krysia, Klepak Józek, Długa Mirka.
 6. Założenia promocji:

Klient, który przyjdzie do oddziałów express Onninen otrzyma kupon promocyjny.

Po dokonaniu jednorazowego zakupu na kwotę 200 zł Klient otrzymuje naklejkę.

Wielokrotność kwoty 200 zł na jednej fakturze upoważnia do odbioru wielokrotności nalepek.

Zebranie przez Klienta 5 naklejek na kuponie promocyjnym upoważnia do obioru nagrody (do wyboru z: Żarliwa Żanetka, Francuz Pierre, Uszcypliwa Krysia, Klepak Józek, Długa Mirka).

Zebranie przez Klienta całej kolekcji narzedziaków, tj. po 1 maskotce  wymienionej w puncie 5 regulaminu, uprawinia do odbioru "Skrzynki Grażynki" gratis!

 1. Odbiorcy uczestniczący w promocji dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur VAT.
 2. Klient ma prawo do otrzymanie max. 6 nagród (po 1 z rodzaju tj. Żarliwa Żanetka, Francuz Pierre, Uszcypliwa Krysia, Klepak Józek, Długa Mirka, Skrzynka Grażynka) w okresie promocji.
 3. Nagrody będą wydawane przez handlowca po spełnieniu założeń promocji określonych w punkcie 5 regulaminu i przekazaniu przez Klienta kuponu promocyjnego zawierającego odpowiednią liczbę nalepek.
 4. Handlowiec wysyła kupon promocyjny do działu marketingu na nazwisko Katarzyna Połomska
 5. Kupon może być wykorzystany tylko raz.
 6. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.
 8. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość w gotówce.
 9. Organizator informuje, że nagrody wydane w promocji stanowią dla uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.


Partnerzy akcji: