Promocja Benning - Zestaw Felo gratis!

Dodano: 2021 5 1, Sat


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 30.06.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

PV2 SET
W ilości:

1 zestaw
 
Nagroda:

Narzędzia Felo

 Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852. 
 1. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Czas trwania promocji: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

 

 1. Przedmiotem promocji objęty jest Zestaw do pomiaru instalacji Fotowoltaicznej BENING PV 2 Set dostępne w sieci sprzedaży Onninen pod indeksem SAP CLK704

 

 1. Założenia promocji: Klienci/Odbiorcy za zakup objętego promocją produktu w sieci sprzedaży Onninen w okresie trwania promocji w ilości:

 

 1. a) Zakup 1 szt. zestawu do pomiaru instalacji Fotowoltaicznej określony w punkcie 4 regulaminu – Klient otrzymuje Zestaw Narzędzi dla Elektryka Felo FL41391104, o wartości 668,16 zł brutto.

 

 1. Odbiorcy uczestniczący w promocji produktów marki BENING dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.

 

 1. Klient ma prawo do odbioru wielokrotności nagrody w okresie promocji.

 

 1. Zakupy w czasie promocji mogą być sumowanie.

 

 1. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu Sprzedaży produktu objętego promocją, przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji: tj. od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera a następnie Kierownika oddziału Onninen w terminie do 14 dni po zakończeniu promocji.

 

 1. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży o którym mowa w pkt. 9 regulaminu.

 

 1. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

 

 1. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom, których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.