Promocja Sharpie Dymo - Długopis i pióro Parker Gratis!

Dodano: 2020 12 1, Tue


Odbierz długopis i pióro wieczne Parker za zakup dowolnych produktów marki Dymo, Newell i Sharpie za min. 500 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.12.2020 r. - 31.01.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Dymo, Newell i Sharpie
O wartości:

min. 500 zł
 
Nagroda:

długopis i pióro wieczne Parker

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

  Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy Newell Rubbermaid Poland z siedzibą w Brodnicy, adres:  Manieczki, Wybickiego 2, 63-112 Brodnica

  1. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz sklepie internetowym Onnshop.pl, dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Czas trwania promocji: od 01 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów
  3. Przedmiotem promocji objęte są: Wszystkie produkty dostawcy Newell, dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
  4. Zasady promocji: Promocja polega na tym, że przy zakupie przez Klienta Onninen w terminie od 01 grudnia 2020 roku do 31 stycznia  2021 roku asortymentu objętego promocją, okreslonego w punkcie 3 regulaminu za kwotę 500 zł netto – Klient otrzymuje nagrodę
  5. Nagrodą w promocji jest: Zestaw piśmienniczy URBAN BLACK GT (długopis + pióro kulkowe) Pula nagród: 54 szt.
  6. Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagród w okresie promocji.
  7. Odbiorcy/Klienci uczestniczący w promocji dotyczącej firmy NEWELL POLAND dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
  8. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży produktów objętych promocją, o których mowa w pkt. 3 regulaminu przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji tj. od 01 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku i zatwierdzonego przez koordynującą przebieg promocji tj. Marte Janecką w  terminie do 14 dni po zakończeniu promocji.
  9. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o transakcji do wyczerpania zapasów
  10. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
  11. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.