Promocja Vaillant - Bony Onninen Gratis!

Dodano: 2020 10 21, Wed


Odbierz bon Onninen o wartości 200 zł za zakup kotła kondensacyjnego lub pakietu systemowego Vaillant. Odbierz bon Onninen o wartości 400 zł za zakup pompy ciepła lub pakietu z pompą ciepła Vaillant.

Promocja Vaillant - Bony Onninen Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 20.10.2020r. - 20.12.2020r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

kotła kondensacyjnego lub pakietu systemowego,
pompy ciepła lub pakietu z pompą ciepła
 
W ilości:

1 szt.
 
Nagroda:

bon Onninen o wartości 200 zł,
bon Onninen o wartości 400 zł

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.
Klientowi przysługuje prawo do odbioru 2 nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 20 PAŹDZIERNIKA 2020 roku do 20 GRUDNIA 2020 lub do  wyczerpania zapasów
 4. Przedmiotem promocji są Wszystkie kotły kondensacyjne, pompy ciepła oraz pakiety z kotłami i pompami ciepła marki Vaillant dostępne w sieci sprzedaży Onninen.
 5. Zasady promocji:
  • Zakup 1 sztuki kotła lub pakietu z kotłem marki Vaillant upoważnia do odbioru  nagrody w postaci Bonu na zakupy Onninen o wartości 200 zł.
  • Zakup 1 sztuki pompy ciepła lub pakietu z pompą ciepła marki Vaillant upoważnia do odbioru nagrody w postaci Bonu na zakupy Onninen o wartości 400 zł.
 6. Klient ma prawo do odbioru 2 nagród w trakcie trwania promocji.
 7. Odbiorcy uczestniczący w promocji  dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
 8. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży produktów objętych promocją o których mowa w pkt. 4 umowy przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres promocji tj. od 20 PAŹDZIERNIKA 2020 roku do 20 GRUDNIA 2020 i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji tj. CM/PM odpowiedzialnego za współpracę z dostawcą w terminie do 14 dni po  zakończeniu  promocji.
 9. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 8 regulaminu.
 10. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów.
 11. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników
 12. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.  
 13. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.