5-rzędowe rozdzielnice Volta Hager

Dodano: 2021 3 11, Thu


Hager oferuje pięciorzędową, małą rozdzielnicę umożliwiającą poprawną zabudowę aparatury o sumarycznej objętości 60 modułów. Rozdzielnica została zaprojektowana do montażu podtynkowego oraz w ścianach szkieletowych.

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009, mówiącą o ochronie przed porażeniem elektrycznym, instalacje elektryczne niskiego napięcia powinny być wyposażone w wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A. Obecnie to właśnie takie obwody stanowią wyposażenie większości mieszkań i domów. Zabezpieczenia różnicowoprądowe potrzebują więcej miejsca w rozdzielnicy niż standardowe zabezpieczenia nadmiarowoprądowe. Dlatego Hager, jako pierwszy producent, zaoferował pięciorzędową, małą rozdzielnicę umożliwiającą poprawną zabudowę aparatury o sumarycznej objętości 60 modułów.

5-rzędowa rozdzielnica Volta HagerRozdzielnica została zaprojektowana do montażu podtynkowego oraz w ścianach szkieletowych. Zwiększona ilość miejsca zapewnia bezpieczeństwo użytkownika, dając jednocześnie komfort przy montażu aparatury wewnątrz rozdzielnicy. Oprócz dodatkowej przestrzeni montażowej, nowe, 5-rzędowe konstrukcje zapewniają wszystkie dotychczasowe korzyści sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań z serii Volta. Są to różne funkcje, przyspieszające i ułatwiające instalację.

Zobacz rozdzielnice Volta w sklepie

5-rzędowa rozdzielnica Volta Hager - poziomicaDodatkowym ułatwieniem dla instalatorów jest standardowo montowana poziomica, dzięki której montaż przebiega sprawniej i precyzyjniej

Szczególnie duża przestrzeń łączeniowa, wyposażona w samozaciski typu QuickConnect oraz uchwyty do mocowania przewodów w bocznych częściach rozdzielnicy, pozwala na oprzewodowanie rozdzielnicy na najwyższym poziomie technicznym w sposób przejrzysty i bezpieczny. Zaczepy grzebieniowe, które znajdują się w dolnej i górnej części rozdzielnicy, umożliwiają mocowanie mechaniczne (opaskami zaciskowymi) przewodów, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji w ścianach szkieletowych.

Dodatkowym ułatwieniem dla instalatorów jest standardowo montowana poziomica, dzięki której montaż przebiega sprawniej i precyzyjniej. Pomocny jest także specjalny klips podtrzymujący, zamontowany na drzwiach rozdzielnicy, gdzie możemy umieścić dokumentację elektryczną. W przypadku gdy wymagane jest osadzenie rozdzielnicy we wnęce o mniejszej głębokości niż zalecana do montażu, możliwe jest użycie specjalnych elementów pozwalających na montaż we wnęce o głębokości 72 mm.W celu potwierdzenia bezpieczeństwa rozdzielnice Volta zostały przebadane zgodnie z PN-EN 61439-3 : Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne.

5-rzędowa miltimedialna rozdzielnica Volta Hager5-rzędowa rozdzielnica Volta Hager

Zgodnie z przywołaną częścią normy, rozdzielnice tablicowe DBO powinny mieć wytrzymałość IK05 dla zastosowań wnętrzowych i IK07 dla napowietrznych. Volta spełnia wymóg wytrzymałości na poziomie IK07.Została przebadana również dla III kategorii przepięciowej, co wiąże się z wytrzymałością na impuls napięciowy 4 kV. Parametr ten ma znaczenie przy właściwym doborze ochronników przeciwprzepięciowych.

Oprócz dodatkowej przestrzeni montażowej, nowe, 5-rzędowe konstrukcje, oferują wszystkie dotychczasowe korzyści sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań z serii Volta.

Materiał

Materiał, z którego wykonana jest obudowa rozdzielnicy, ma wpływ na estetykę, wygodę użytkowania, a także bezpieczeństwo. Rozdzielnice podtynkowe Volta są wyposażone w metalowe drzwi z ramką, które mogą być standardowo produkowane z blachy malowanej proszkowo. Dostępne są też nowoczesne wersje transparentne, wykonane ze stali nierdzewnej bądź aluminium lub specjalne, z miejscem na zdjęcie czy mapkę drogi ewakuacyjnej.

Część wewnętrzna ma ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, zapewniając drugi, podwyższony stopień izolacji. W rozdzielnicach montowanych w ściankach szkieletowych konieczne jest stosowanie obudów ze specjalnego materiału. Taka rozdzielnica poddawana jest badaniu metodą rozżarzonego drutu do temp. 850°C zgodnie z normą EN 60695-2-1. Ten warunek spełnia tworzywo zastosowane w rozdzielnicach Volta w wersji VHxxx. Natomiast modele do zabudowy w ścianach trudnopalnych są badane metodą rozżarzonego drutu do temp. 650°C.

5-rzędowa rozdzielnica Volta Hager5-rzędowa rozdzielnica Volta HagerRozdzielnice muszą być każdorazowo sprawdzane pod kątem wytrzymałości mechanicznej, zgodnie z normą EN 50102/A1. Warto dodać, że w trosce o środowisko naturalne firma Hager stosuje typy polistyrolu o niewielkiej zawartości halogenu. Wszystkie produkty spełniają wymogi ROHSi WEEE.

Hager oferuje również 5-rzędowe rozdzielnice multimedialne

Już kilka lat temu, firma Hager opracowała rozwiązanie dla szczególnych wymagań instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych i domach jednorodzinnych. Seria produktów Volta multimedialna dostępna jest również w wersji 5-rzędowej. Rozdzielnice Volta multimedialne 3-, 4- i 5-rzędowe są teraz standardowo wyposażone w 12-miejscowy patch-panel pod moduły teleinformatyczne, perforowane płyty montażowe i potrójne, obrotowe gniazda zasilające 230 V.

Parametry techniczne
Montaż podtynkowy/natynkowy
Stopień ochrony IP30/IK07
Klasa izolacji II
Materiał skrzynka wnękowa
- tworzywo sztuczne;
- ramka maskująca i drzwi
- blacha stalowa
Kolor standardowy biały (RAL 9010)
Powierzchnia proszkowo powlekana lakierem
Liczba modułów od 12 do 60
Normy PN-EN 61439-3

Patch-panel umożliwia zabudowanie modułów teletechnicznych zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM (Dz. U. z 2012 r. poz. 1289) oraz modułów domowej instalacji teletechnicznej. Na perforowanych stalowych płytach montażowych istnieje możliwość montażu pasywnych lub aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych. W dolnej części obudowy rozdzielnicy zostały 3 gniazda z uziemieniem na 230 V. Każde gniazdo można swobodnie przekręcić, unikając w ten sposób kolizji wtyczek i zasilaczy sąsiadujących. Możliwe jest także zabudowanie kolejnego patch-panelu na dodatkowe moduły.

Rozdzielnice Volta standardowo są w kolorze białym. Drzwi mogą być montowane po prawej lub lewej stronie i wyposażone są w otwory wentylacyjne. Rozdzielnice elektryczne i teletechniczne dzięki łącznikom mogą być montowane równo obok siebie w zabudowie poziomej lub pionowej.

Osoby szczególnie zwracające uwagę na harmonię i estetykę wewnątrz pomieszczenia niewątpliwie docenią możliwości, jakie daje stylistyka rozdzielnic Volta. Ujednolicona paleta kolorów, dopasowana do aktualnych trendów, doskonale współgra z paletą kolorów i osprzętem serii polo.fiorena. Rozdzielnice Volta multimedialne 3-, 4- i 5-rzędowe są teraz standardowo wyposażone w 12-miejscowy patch-panel pod moduły teleinformatyczne, perforowane płyty montażowe i potrójne, obrotowe gniazda zasilające 230 V.

Zobacz rozdzielnice Volta w sklepie